شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

 گات 1 (کاشانی) 

START ساعت

روز

سطح

زبان

97/6/10 9 – 12 روزهای زوج VIP E انگلیسی
97/6/10 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی
97/6/11 16:30 – 18 یکشنبه–سه شنبه F&F 3A انگلیسی
97/6/14 15 – 18 چهارشنبه ها B2-2 فرانسه
97/6/14 18 – 21 چهارشنبه ها TUI1 انگلیسی
97/6/14 11 – 14 چهارشنبه ها A1-1 چینی
97/6/15 14 – 15 پنجشنبه ها A1-1 چینی
97/6/15 10 – 13 پنجشنبه ها F&F 3B انگلیسی
97/6/15 10 – 13 پنجشنبه ها A1-7 فرانسه

 گات 3 ( پونک)

START ساعت روز سطح زبان
97/6/11 19:30 – 21 شنبه – دوشنبه E3 انگلیسی
97/6/12 14 – 15:30 شنبه – دوشنبه TB1 انگلیسی
97/6/16 9 – 12 جمعه ها VIP A1-1 آلمانی

 گات 4 (جردن )

START ساعت روز سطح زبان
10/6/97 16:30 – 17:30 شنبه – دوشنبه PHONICS 1 انگلیسی
12/6/97 18 – 19:30 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی
13/6/97 12 – 13:30 یکشنبه–سه شنبه A1-1 هلندی
14/6/97 16:30 – 19:30 چهارشنبه ها A1-1 چینی
15/6/97 13:30 – 16:30 پنجشنبه ها A1-1 آلمانی
12/6/97 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه B3 انگلیسی

گات 6 ( رسالت)

START ساعت روز سطح زبان
11/6/97 17 – 18:30 یکشنبه–سه شنبه A1-1 هلندی
15/6/97 15 – 18 پنجشنبه ها A1-1 سوئدی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *