شروع کلاس های هفته سوم شهریور 97

گات1(کاشانی-تقاطع باکری)

start ساعت روز سطح زبان
18/06/97 21 – 19:30     یکشنبه-سه شنبه A1-1 آلمانی
19/06/97 21 – 18 روزهای زوج Vip A1-2 آلمانی
21/06/97 21 – 18 یکشنبه-سه شنبه A1-2 هلندی

گات 2 (جنت آباد جنوبی)

Start ساعت روز سطح زبان
97/06/17 16:30 – 18 شنبه-دوشنبه A1-2 فرانسه
97/06/17 18 – 19:30 شنبه-دوشنبه TB3 انگلیسی
97/06/22 10 – 13 پنجشنبه ها A1-2 (T) آلمانی
97/06/22 14 – 17 پنجشنبه ها A1-1 نروژی
97/06/16 9 – 12 جمعه ها High Advance 6 انگلیسی

گات 3 (پونک)

start ساعت روز سطح زبان
97/06/18 21 – 18 روزهای فرد Vip A1-1 آلمانی
97/06/18 18 – 16:30 یکشنبه- سه شنبه F&F 1A انگلیسی
97/06/21 18 – 15 چهارشنبه ها A1-2 اسپانیایی
97/06/21 21 – 18 چهارشنبه ها A1-3 اسپانیایی
97/06/21 21 – 18 چهارشنبه ها A1-5 کره ایی
97/06/21 17 – 14 پنجشنبه ها A1-2 کره ایی

گات 4 (جردن)

start ساعت روز سطح زبان
97/06/17 18 – 16:30 شنبه-دوشنبه TB2 انگلیسی
97/06/22 20 – 17  چهارشنبه ها A1-1 چینی

گات 5 (ولیعصر)

start ساعت روز سطح زبان
17/06/97 21 – 19:30     شنبه-دوشنبه I2 انگلیسی
18/06/97 21 – 19:30     یکشنبه-سه شنبه A1-1 سوئدی
22/06/97 19 – 16 پنجشنبه ها A1-1 هلندی

گات 6 ( رسالت)

start ساعت روز سطح زبان
97/06/17 20 – 17 روزهای زوج Vip A1-2 آلمانی
97/06/18 21 – 18 روزهای فرد VIP IELTS انگلیسی
97/06/17 19 – 17:30 شنبه-دوشنبه A1-1 هلندی
97/06/17 21 – 19:30 شنبه-دوشنبه A1-1 آلمانی
97/06/17 17:30 – 16 شنبه-دوشنبه A1-1 فرانسه
97/06/18 18 – 16:30 یکشنبه-سه شنبه A1-4 آلمانی
97/06/18 20 – 18:30 یکشنبه-سه شنبه A1-3 آلمانی
97/06/21 19:30 – 16:30 چهارشنبه ها A1-2 کره ایی
97/06/21 19 – 16 چهارشنبه ها A1-1 کره ایی
97/06/23 12 – 9 جمعه ها A1-1 سوئدی
97/06/23 12 – 9 جمعه ها E3 انگلیسی

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من