آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

درس دوازدهم

ضمایر مفعولی (Pronouns Objective)
مفعول (Object )کسی یا چیزي است که فاعل بر روي آن کاري را انجام می دهد. مفعول می تواند اسم، عبارت اسمی یا و ضمیر باشد. هر گاه ضمیري به جاي اسمی در جمله به کار رود که آن اسم مفعول جمله باشد آن ضمیر را ضمیر مفعولی گویند ضمایر مفعولی عبارتند : از
Me ( مرا، به من) – You (و را، به تو) – Him (او را، – به او (مذکر)) – Her ( او را، به
او (مونث)) – It ( آن را، به آن) – Us ( ما را، به ما) – You (ما را، به شما) – Them
(آنها را، به آنها).
I know him very well.
من او را خیلی خوب می شناسم .
She speaks to me in French.
او با من به زبان فرانسه صحبت می کند .
I saw Ali in the airport, and I spoke to him for half an hour.
من علی را در فرودگاه دیدم و نیم ساعت با او صحبت کردم .
She teaches me English.
او به من انگلیسی می آموزد .
I usually see you in the street every day.
من معمولاً تو را هر روز در خیابان می بینم .
برخی از ضمایر مفعولی همانند ضمایر فاعلیهستند، از این رو براي تشخیص ضمایر
مفعولی توجه داشته باشید که این ضمایر همانند مفعول پس از فعل اصلی می آیند .
I did not see it

مصدر Infinitive
ریشه فعل را مصدر می گویند. علامت مصدر در فارسی (دن و تن) می باشد، مثل گفتن، زدن، خوردن، شستن و…
علامت مصدر در زبان انگلیسی to می باشد. مثل :
to come – to go – to know – to have – to do – to talk ,…
نکته!
مصدر انگلیسی = فعل + to
بعضی از افعال که مصدر to نمی گیرند، این افعال را افعال ناقص می نامند. این افعال، شامل افعال زیر هستند :
May – Might – Should – Can – Could – Must – Will

همانطور که از اسمشان روشن است ناقص هستند یعنی براي کامل شدن حتما نیاز به یک فعل اصلی دارند.لازم به ذکر است که فعل اصلی حتما باید به صورت ساده یا همان قسمت اول فعل به کار روند . به مثال هاي زیر توجه کنید :
may study – can study – could study – will study – should study – must
study – might study.
I can study English.
من می توانم انگلیسی مطالعه کنم .
She should study English
من باید انگلیسی مطالعه کنم .
I must study English.
من باید حتماً انگلیسی مطالعه کنم .
I may study English.
من امکان دارد انگلیسی مطالعه کنم .
I will study English next year.
من قصد دارم سال آینده انگلیسی مطالعه کنم

فعل امر (Imperative )
زمانی که از کسی می خواهیم که کاري را انجام دهد یعنی او به امر می کنیم. در این موقع از فعل امري استفاده می کنیم. براي امر کردن ابتدا فعل مورد نظرمان در آغاز جمله می آوریم و سپس بقیه جمله را بیان می کنیم .
نکته !
فعل امر انگلیسی = to – مصدر انگلیسی
براي مثال جملات come to ( آمدن ، ) give to ( دادن ، ) go to ( رفتن) را به صورت فعل امر انگلیسی بنویسیم بایستی مصدر to را حذف کنیم و تنها خود افعال را ذکر کنیم .
come – give – go
جمله زیر یک جمله امري است :
Open the door.
براي اینکه فعل امر را مؤدبانه تر بیان کنیم می توانیم در ابتدا یا انتهاي جمله از کلمه please به معناي ( لطفاً ) استفاده کنیم. مانند :
Please open the door.

لطفاً در را باز کن .
Open the door, please.
هنگام استفاده از please در انتهاي جمله امري باید قبل از آن علامت کاما گذاشته شود.
Please give my regards to your family.
لطفا از طرف من به خانواده تان سلام برسانید .
هنگامی که بخواهیم فعل امري به را شکل منفی بیان کنیم. (فعل نهی) قبل از فعل از کلمه t’Don استفاده می کنیم. مانند :
Don’t open the door, please
لطفا در را باز نکنید .
Don’t speak slowly.
آهسته صحبت نکنید .
Don’t listen to her.
به حرف او گوش نکن

 

 

 

دوره های آموزشی آموزشگاه زبان گات

شما می توانید در هر لحظه و هر جا در دوره های آموزش زبان انگلیسی آموزشگاه زبان گات شرکت نمایید. همچنین لازم به ذکر است که می توانید اساتید را با نظر خود انتخاب نمایید.

  • برگزاری کلاس های آنلاین خصوصی
  • برگزاری کلاس های آنلاین گروهی
  • برگزاری کلاس های گروهی
  • برگزاری کلاس های خصوصی

شما می توانمید برای کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس گرفته و با مشاورین آموزشگاه زبان گات در ارتباط باشید. مشاورین آموزشگاه زبان از ساعت 8 صبح الی 9 شب آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

 

 

 

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *