با استفاده از این فرم، شما می‌توانید پیشنهادات گران بهای خود را به گوش ما برسانید تا از آن ها در جهت بهبود عملکردمان کمک بگیریم. همچنین می‌توانید انتقادات خود را در این فرم به ما برسانید تا ما با رفع کم و کسری ها و اشتباهاتمان، بتوانیم خدماتی شایسته برای شما به ارمغان بیاوریم. مطمئن باشید ما از نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما کاملا استقبال می‌کنیم و از آن ها در مسیر پیشرفت خودمان استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بهتر به شما در جهت رسیدن به هدف هایتان کمک کنیم. پس خواهشمندیم حتما انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش ما برسانید.