آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

درس سیزدهم

صفات ملکی Adjectives Possessive
خوب از معنی عبارت صفات ملکی می توان فهمید که یعنی مالکیت را می رساند. صفات
ملکی پیش از اسم می آیند و مالکیت را بیان می کنند. صفات ملکی در زبان انگلیسی
عبارتند از :
My : براي ضمیر شخصی I به کار می رود ( مال من . ) مانند : book My
Your : براي ضمیر شخصی You به کار می رود ( مال تو . ) مانند : pens Your
His : براي ضمیر شخصی He به کار می رود ( مال او – مذکر . ) مانند : father His
Her : براي ضمیر شخصی She به کار می رود ( مال او – مونث . ) مانند : brothers Her
Its : براي ضمیر شخصی Its به کار می رود ( مال آن – خنثی . ) مانند : leg Its
Our : براي ضمیر شخصی We به کار می رود ( مال ما . ) مانند : friends Our
Your : براي ضمیر شخصی You به کار می رود ( مال شما . ) مانند : teacher Your
Their : براي ضمیر شخصی They به کار می رود (مال آنها). مانند : books Their
چند مورد را در ارتباط با صفات ملکی به یاد داشته باشید :
-1 صفات ملکی به تنهایی استفاده نمی شود، بلکه باید همراه یک اسم بیایند

2 صفات ملکی در زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی، همیشه قبل از اسم می آیند.
My father, My sister, her brother : مانند
Your book is not easy.
کتاب شما آسان نیست .
My English is on the table.
کتاب انگلیسی من روي میز است .
This house is their house.
این خانه، خانه آنهاست .
نکته !
براي اینکه روي مالکیت تأکید کنند، کلمه (مال خود، خاص خود) Own را بعد از صفت
ملکی به کار می برند .
This is my hat.
این کلاه من است. (بدون تأکید )
This is my own hat.
این کلاه خود من است. (تأکید دارد )
جمله دوم تأکید می کند که مطمئن هستم این کلاه متعلق به من است، یعنی مال شخص
دیگري نیست .
کلمه Own با صفت ملکی ترکیب شده جاي اسم را می گیرد که آن را ضمیر مشترك می
نامند. این ضمیر در تمام اشخاص به یک صورت است و جنبه تأکید دارد .
He took the money which was his own.
او پولی را که مال خودش بود برداشت .
She feeds her own poultry.
او پرندگان خودش را غذا می دهد .
کاربرد فعل Let
فعل Let به معناي ( اجازه دادن ) می باشد. فعل Let در حالت امري، به صورت زیر به
کار می رود :
مصدر بدون to + اسم یا ضمیر مفعولی + Let
Let me come with you

اجازه دهید همراه شما بیایم .
Let sara go.
بگذار سارا برود .
He let me use his car.
او به من اجازه داد تا از ماشینش استفاده کنم .
Let this letter not be written.
نامه هنوز نوشته نشده است .
نکته!
Let معمولا در جملات مجهول به کار نمی رود. در جملات مجهول به جاي Let از افعال
Permit و Allow استفاده می شود.
s’Let مخفف us Let می باشد. وقتی که از s’Let استفاده می کنیم، شخص مخاطب را
هم شامل می شود، ولی هنگامی که us Let را به کار می بریم، شامل شخص مخاطب
نیست. به دو جمله زیر توجه کنید :
Mama, let’s go to see him.
مامان، اجازه دهید برویم او را ببینیم. (یعنی شما هم با ما بیائید.)
Mama, let us go to see him.
مامان، اجازه دهید ما برویم او را ببینیم. (مثلاً من و برادرم).
Let’s not get angry.
اجازه بدهید عصبانی نیست


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی )

خیابان آیت الله کاشانی

021-44154950
021-44154940
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه دو ( آموزشگاه زبان در جنت آباد )

خیابان جنت آباد جنوبی نبش باهنر

021-44892653
021-44892657
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه سه ( آموزشگاه زبان در پونک )

میدان پونک رو به رو درب شرقی بوستان ساختمان پونک

021-46013615
021-46013099
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

خیابان جردن بالاتر از اسفندیار بین تور و تندیس پلاک 151 واحد9

021-26290528
021-26290519
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه پنچ ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ابتدای کوچه شقایق جنب پاساژ ایرانیان پلاک 46 طبقه دوم

021-88931877
021-88931975
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

ضلع جنوب غربی میدان رسالت, ابتدای خیابان شهید مدنی ,کوچه اسلام پناه, نبش یوسفی پلاک 5 طبقه 1 واحد 1


021-77453075
021-77808688
شماره تلگرام : 09030527949
طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام