درس هجدهم

جملات سوالی در شکل مجهولی
اگر جمله به وسیله Do یا Does سؤالی شده باشد زمان حال ساده بوده و در مجهول باید
با یکی از افعال (are , is , am (به صورت سؤالی در آید و اگر با Did سؤالی شده باشد
در جمله مجهولی با یکی از افعال (were , was (به حالت سؤالی در می آورند. براي
زمان هاي دیگر از همان فعل معینی که جمله را به حالت سؤال در آورده است استفاده می
کنند .
Was the letter sent by Soheila?
آیا نامه توسط سهیلا فرستاده شد؟
Will we be invited to a party?

آیا ما به یک پارتی دعوت خواهیم شد؟
نکته
اگر جمله داراي دو فعل باشد، فعل اول تغییر نمی کند و فعل دوم را به صورت مصدر
مجهول (اسم مفعول + be (می آورند. مثال :
I should finish the work.
من باید کار را تمام کنم
The work should be finished.
کار باید تمام شود .
نکته
افعالی که پس از آنها مصدر بدون to به کار می رود، اغلب در جمله مجهول فعل بعد از
آنها به صورت مصدر با to می آید .
God made me be a doctor.
خدا باعث شد که من پزشک بشوم .
I was made to be a doctor by God.
خدا باعث شد که من پزشک بشوم .
فعل let از این قاعده مستثنی می باشد، یعنی در حالت مجهول، فعل بعد از آن به صورت
مصدر بدون to آورده می شود. مثال :
He let you come.
او به شما اجازه داد که بیائید .
You were let come.
شما اجازه داشتید که بیائید .
نکته
براي اینکه یک جمله امري را مجهول کنیم، ابتدا فعل let را در ابتداي جمله آورده و به
دنبال آن مفعول و سپس فعل be و بعد از آن اسم مفعول اصلی را به کار می بریم. مثال :
Clean the blackboard.
تخته سیاه را پاك کن .
Let the blackboard be cleaned.
اجازه بده تخته سیاه پاك شود

نکته
حرف اضافه اي که قبل از اسامی ماههاي سال به کار می رود، in می باشد. اما قبل از
روز هاي ماه، حرف اضافه on می آید .
The meeting is on March fifth.
جلسه روز پنچم مارس است .
The meeting is on the fifth of March.
جلسه روز پنجم مارس است .
نحوه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
مفعول جمله معلوم را پیدا کرده و به جاي فاعل در جمله قرار می دهیم (فاعل را حذف
می کنیم). سپس زمان جمله را تشخیص داده و از ترکیب افعال و اسم مفعول (قسمت
سوم) استفاده کرده و در جمله قرار می دهیم .
بعضی اوقات می توان مفعول جمله معلوم را به حالت ضمیر فاعلی در اول جمله مجهول
قرار می دهیم .
The boy washes the car every week.
The car is washed every week.
I will send a letter to Ali.

 

 

 

دوره های آموزشی زبان انگلیسی

 • برگزاری کلاس های فشرده و نیمه فشرده
 • برگزاری کلاس های خصوصی
 • برگزاری کلاس های آنلاین

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی این مجموعه و منابع و متد ها با یکی از شعب گات تماس بگیرید و از روند برگزاری کلاس ها مطلع شوید.

شعب گات

 • گات کاشانی (مرکزی)
 • گات جنت آباد
 • گات پونک
 • گات جردن
 • گات ولیعصر
 • گات رسالت
 • گات گرگان (گلستان)
 • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من