آموزش زبان سوئدی

درس اول

در تلفظ حروف زبان سوئدی، آواهای غیر معمولی وجود دارد و تلفظ، آن چنان که مطابق میل مان باشد، دارای قاعده نیست اما واقعاً نیازی نیست که استاد تلفظ حروف باشیم! زبان سوئدی گفتاری، دامنه ی وسیعی از تلفظ ها را در بر می گیرد که بعضی از آن ها بسیار عجیب اند! اکنون به بررسی تلفظ تک تک حروف بر اساس سوئدی رایج در رادیو و تلویزیون می پردازیم (تمام مشابه های انگلیسی ارائه شده بر اساس تلفظ بریتانیایی آن هاست):

a : آ کشیده مانند کلمه ی انگلیسی father (مثال سوئدی: ta گرفتن) + آ کوتاه مانند o در brother (مثال سوئدی: katt گربه)

b : ب مانند b در انگلیسی (bröd نان)

c : قبل از یک صامت یا مصوت شدید (å، u، o، a) ک مانند café) café کافه) + قبل از یک مصوت ملایم (ö، ä، y، i، e) س مانند cykel) city دوچرخه)

d : نزدیک به د و شبیه به d در انگلیسی با این تفاوت که زبان در برخورد با بخش بالایی دندان ها، نوک دار می شود (dag روز)

e : ای کشیده مانند اولین بخش کلمه ی here (مثال سوئدی: se دیدن) + اِ مانند net (مثال سوئدی: fett چاق)

f : ف مانند f در انگلیسی (fredag جمعه) (g تلفظ نمی شود)

g : قبل از å، u، o، a یا e بدون تکیه گ مانند great (متال سوئدی: gata خیابان) + قبل از ö، ä، y، i، e و بعد از l و r ی مانند y در yes (مثال سوئدی: gissa حدس زدن)

h : ه مانند h در ham (مثال سوئدی: höst پاییز)

i : ای کشیده مانند ee در see (مثال سوئدی: fil پوشه) + ای کوتاه تقریباً شبیه i در did (مثال سوئدی: in درونِ)

j : ی مانند y در yes (مثال سوئدی: ja بله)

k : قبل از å، u، o، a ک مانند k در انگلیسی (kaffe قهوه) + تا حدی چ مانند ch در choose بدون صدای ت اولیه یا شبیه به ich آلمانی (kärlek عشق)

l : ل مانند l در انگلیسی اما با نوک دار کردن زبان و عدم برخورد آن به دندان ها (lördag شنبه) (g تلفظ نمی شود)

m : م مانند m در انگلیسی (måndag دوشنبه) (g تلفظ نمی شود)

n : ن مانند n در انگلیسی (natt شب)

o : او کشیده مانند oo در tool (مثال سوئدی: stol صندلی) (رایج) + اُ کشیده مانند o در fore (مثال سوئدی: moln ابر) (استثنا) + آ کوتاه مانند o در not (مثال سوئدی: kopp فنجان) + او کوتاه (ost پنیر)

p : پ مانند p در انگلیسی (pris قیمت، بها)

q : ک مانند q و k در انگلیسی (امروزه به ندرت کاربرد دارد) (raquette راکت)

r : ر مانند r در انگلیسی اما با لرزش خفیف زبان (ringa زنگ زدن)

s : س مانند s در انگلیسی (sommar تابستان)

t : شبیه به ت و مانند t در انگلیسی اما با نوک دار کردن زبان و برخورد آن به دندان ها (te چای)

u : او کشیده قدری شبیه به u در rude (مثال سوئدی: ut بیرون) + او کوتاه (معادل دقیقی در انگلیسی ندارد) (مثال سوئدی: under زیرِ)

v : و مانند v در انگلیسی (vinter زمستان)

w : و مانند v در انگلیسی (war جنگ)

x : ک+س مانند x در exceed (با صدای اکس و نه اگز) (till exempel برای مثال)

y : او کشیده شبیه به u در فرانسه و ü در آلمانی اما با گرد شدگی بیشتر لب ها (sy دوختن) + او کوتاه (sytt دوخته شده)

z : س مانند s در sing (مثال سوئدی: zoo باغ وحش ها)

å : اُ کشیده ترجیحاً مانند o در fore (مثال سوئدی: språk زبان) + آ کوتاه مانند o در yonder (مثال سوئدی: ålder سن)

ä : اِ کشیده اما خفیف مانند ai در hair (مثال سوئدی: där آنجا) + اَ کوتاه مانند a در carry (مثال سوئدی: stjärt ته) + اِ (lätt آسان)

ö : اِ خفیف تقریباً مانند i در bird (مثال سوئدی: för برای) + او کشیده مانند eu در deux فرانسوی (röd قرمز) + او خفیف مانند u در fur (مثال سوئدی: dörr درب) + اُ نسبتاً کشیده (röst صدا) + اِ کوتاه مانند e در her (مثال سوئدی: sönder شکسته به چند قطعه)

آموزش اعداد به زبان سوئدی 

درس دوم

در زیر فهرستی از اعداد زبان سوئدی در اختیارتان قرار می گیرد که یادگیری آن چندان مشکل نیست. شرط تسلط بر اعداد تنها دانستن آن ها تا بیست است. در این مقاله آموزش زبان سوئدی به صورت مبتدی آورده شده است تا شما عزیزان با برخی از کلمات زبان سوئدی آشنا شوید.

صفر noll 

یک ett 

دو två 2  

سه tre 

چهار fyra 4

پنج fem 5

شش sex 

هفت syv 7  

هشت åtta 8

نه nio 9  

ده tio 10

یازده elva     دوازده tolv     سیزده tretton     چهارده fjorton     پانزده femton

     شانزده sexton     هفده sjutton     هجده arton      نوزده nitton     بیست tjugo

بیست و یک tjugoett  بیست و دو tjugotvå  بیست و سه tjugotre  بیست و چهار tjugofyra  بیست و پنج tjugofem

بیست و شش tjugosex  بیست و هفت tjugosju  بیست و هشت tjugoåtta  بیست و نه tjugonio  

سی trettio  سی و یک trettioett  سی و دو trettiotvå

چهل fyrtio  چهل و یک fyrtioett  چهل و دو fyrtiotvå

پنجاه femtio  پنجاه و یک femtioett  پنجاه و دو femtiotvå

شصت sextio  شصت و یک sextioett  شصت و دو sextiotvå

هفتاد sjuttio  هفتاد و یک sjuttioett  هفتاد و دو sjuttiotvå

هشتاد åttio  هشتاد و یک åttioett  هشتاد و دو åttiotvå

نود nittio  نود و یک nittioett  نود و دو nittiotvå

صد ett hundra  صد و یک ett hundra ett  دویست tvåhundra  سیصد trehundra

هزار ett tusen  دو هزار tvåtusen  سه هزار tretusen  یک میلیون en miljon  یک میلیارد en miljard

یک هزار میلیارد ettusen miljard

اعداد ترتیبی (از فارسی آن ها فاکتور گرفته شده!):

första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde

elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, artonde, nittonde, tjugonde

 … tjugoförsta, tjugoandra, tjugotredje              

شما می توانید برای یادگیری بهتر زبان سوئدی در آموزشگاه زبان گات ثبت نام کنید و زبان سوئدی را از مبتدی تا حرفه ای با بهترین  متد های آموزشی بیاموزید. برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین اخبار برگزاری کلاس ها و سایر اطلاعات با آموزشگاه زبان گات تماس بگیرید و یا با مراجعه ی حضوری از مشاوره و تعیین سطح رایگان آموزشگاه زبان گات بهرمند شوید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من