آرشیو مطالب

شروع کلاس های هفته دوم آبان

آرشیو  

شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  TB3 شنبه-دوشنبه 16:30-18 97/08/05 آلمانی A1-1 شنبه-دوشنبه 19:30-21  97/08/05 آلمانی VipA1-1 روزهای فرد 9-12  97/08/06 آلمانی A1-2 یکشنبه-سه شنبه 19:30-21 97/08/06 انگلیسی TAD1 چهارشنبه ها 16:30-9:30  97/08/09 انگلیسی TUI2 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-3 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-2 چهارشنبه ها 11-14  […]


ادامه مطلب

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات  

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید. استارت شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی)      استارت شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در […]


ادامه مطلب