استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید.

استارت شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی) 

name last name level day time teacher name
محمدصادقخدادادیGA1_1 شنبه_دوشنبه 18:00_19:30 آقای ثریا
15Class Activity
6Midterm Exam
0Final Exam
20Oral
41Total

 

namelast name level daytime teacher name
بهارصالحیA1-1 پنج شنبه ها 17:00_20:00 آقای ثریا
30Class Activity
9Midterm Exam
19Final Exam
40Oral
98Total

 

namelast name level daytimeteacher name
دلارامجعفریA1-1 پنج شنبه ها17:00_20:00آقای ثریا
15Class Activity
5Midterm Exam
15Final Exam
20Oral
65Total

استارت شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

name last name level daytimeteacher name
عرفانامیریVIP GA1_A Even 18:00/21:00 اقای بندی
26Class Activity
9.5Midterm Exam
20Final Exam
37Oral
92.5Total

استارت شعبه پنج ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

زبان تاریخ برگزاریساعت و روزسطح کلاس
آلمانی10/116:00-9:00 روزای فردVip
آلمانی10/113:00-6:00 چهارشنبهa1-2
اسپانیایی10/149:00-12:00 چهارشنبهA1-2
چینی10/14 5:00-8:00 پنجشنهA1-4
آلمانی10/29start یکشنبه و سه شنبهA1-2-teen
انگلیسی10/294:30-6 یکشنبه و سه شنبه b1
آلمانی10/297:30-9 یکشنبه و سه شنبهA1-1
انگلیسی10/306-9:00 روزای زوج
vip E_b

استارت شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

خصوصیVIPترمیک آخر هفتهترمیک طول هفتهزبان
جلسه ایی 90000تومان30جلسه 90دقیقه ای14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه اییآلمانی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه اییآلمانی teen
جلسه ایی 90000تومان14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه اییآلمانی kids
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه اییترکی
جلسه ایی 70000تومانمکالمه : 24تا28جلسه 90 دقیقه ایی
آیلتس :40 الی 50 جلسه 90 دقیقه ایی
14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه ایی مکالمه :
آیلتس

تافل
جلسه ایی 70000تومان 10 جلسه 1 ساعتهPhonics
جلسه ایی 70000تومان 17 جلسه 90 دقیقه ایی 17 جلسه 90 دقیقه ایی F & F
جلسه ایی 70000تومان 15 جلسه 90 دقیقه ایی 15 جلسه 90 دقیقه ایی Teen (girl)
جلسه ایی 70000تومان 15 جلسه 90 دقیقه ایی 15 جلسه 90 دقیقه ایی Teen (boy)
جلسه ایی 120000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی هلندی
جلسه ایی 120000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی سوئدی
جلسه ایی 150000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی دانمارکی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی ایتالیایی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی روسی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی عربی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی کره ایی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی چینی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی فرانسه
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی فرانسه teen
جلسه ایی 90000تومان14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه ایی فرانسه kids
جلسه ایی 90000تومان14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه ایی اسپانیایی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه اییاسپانیایی teen
جلسه ایی 60000 تومان14 جلسه 90 دقیقه ایی14 جلسه 90 دقیقه اییاسپانیایی kids
جلسه ایی 150000 تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی نروژی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی ارمنی
جلسه ایی 90000تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی ژاپنی
جلسه ایی 150000 تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی فارسی
10 جلسه 90 دقیقه ایی 14 جلسه 90 دقیقه ایی Free discussion
60 دقیقه ایی کلاس آنلاین
جلسه ایی 120000 تومان 14 جلسه 90 دقیقه ایی Business engilish
جلسه ایی 120000تومان 18 جلسه 90 دقیقه ایی t.t.c (engilish)

 

 

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من