استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید.

استارت شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی) 

زبانتاریخ برگزاری ساعتسطح کلاس
انگلیسی10/289:30-11 شنبه و دوشنبه B1
انگلیسی11/13 4:30-6 یکشنبه و سه شنبهTE1
انگلیسی10/28 4:30-6 شنبه و دوشنبه F&F 2A
انگلیسی11/124:30-6 شنبه و دوشنبه F&F 1B
انگلیسی10/295-6 یکشنبه و سه شنبهPhonics 1
انگلیسی11/136-7 یکشنبه و سه شنبه Phonics 7
انگلیسی11/057:30-9 شنبه و دوشنبهB1
انگلیسی10/296-7:30 یکشنبه و سه شنبه B3
انگلیسی10/286-9 روزای فردVIB EA
انگلیسی11/067:30-9 یکشنبه و سه شنبهPI3
انگلیسی11/125-6.5 VIP IELTS
آلمانی11/026-9 روزای زوجVIP A21
آلمانی11/294:30-6 یکشنبه و سه شنبهA12 Teen
آلمانی10/26 8-11 پنجشنبهA11
آلمانی11/059-12 روزای زوجA11
آلمانی11/0311-2 پنجشنبهA21
چینی11/166-9 چهارشنبهA22
چینی11/103-6 پنجشنبهA21
کره‌ای11/032-5 پنجشنبهA12
ایتالیا11/032-5 پنجشنبهA13
ایتالیا10/265-8 پنجشنبه A12

 

استارت شعبه دو ( آموزشگاه زبان در جنت آباد )

زبان تاریخ برگزاریساعت و روزسطح کلاس
انگلیسی10/244:30-6:00 یکشنبه و سه شنبهCHI4
انگلیسی10/286:00-7:30 شنبه و دوشنبهPI1
انگلیسی10/2617:00-20:00 پنجشنبهPI1
انگلیسی10/294:30-6:00 یکشنبه و سه شنبهTUI2
عربی10/2614-17 پنجشنبهA1-1

 

استارت شعبه سه ( آموزشگاه زبان در پونک )

زبان تاریخ برگزاریساعت و روزسطح کلاس
آلمانی10/116:00-9:00 روزای فردVip
آلمانی10/113:00-6:00 چهارشنبهa1-2
اسپانیایی10/149:00-12:00 چهارشنبهA1-2
چینی10/14 5:00-8:00 پنجشنهA1-4
آلمانی10/29start یکشنبه و سه شنبهA1-2-teen
انگلیسی10/294:30-6 یکشنبه و سه شنبه b1
آلمانی10/297:30-9 یکشنبه و سه شنبهA1-1
انگلیسی10/306-9:00 روزای زوج
vip E_b

استارت شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

زبانتاریخ برگزاریساعتسطح کلاس
فرانسهدر هفت روز آینده از تاریخ 27 آذر6-7:30 یکشنبه و سه شنبهA-1.3
انگلیسی5_8 فردPI-1
فرانسه18_21 سه شنبه‌ها(Basic)
کره‌ای9_12 سه شنبه‌هاA
ترکیه‌ی4:30-6 یکشنبه و سه شنبه A-1.3

استارت شعبه پنج ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

زبانتاریخ برگزاریساعتسطح کلاس
چینی8/2317:30_20:30 چهارشنبهA1_1
انگلیسی8/2519:30 _21 شنبه و دوشنبه PI 2
انگلیسی9/2 9:30_11 شنبه و دوشنبهB3
انگلیسی8/2917:30_20:30 چهارشنبهVip I1
انگلیسی15/18 15_18 چهارشنبهPI 1

استارت شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

زبانتاریخ برگزاریساعت سطح کلاس
انگلیسی08/256_7:30 شنبه و دوشنبه E2
انگلیسی08/257:30_9 شنبه و دوشنبه B3
انگلیسی08/264:00_5:00 یکشنبه و سه شنبهPhonics 1
اسپانیایی08/226:00_9:00 چهارشنبهA1_3
کره ای08/2310:00_1:00 پنجشنبهA2 _1
انگلیسی08/2210:00_1:00 پنجشنبهB1
انگلیسی08/301:30_4:30 پنجشنبهE3

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *