آموزشگاه زبان گات اخبار خرید کتاب ثبت نام آنلاین انتقادات و پیشنهادات استخدام تعیین سطح آنلاین درخواست نمایندگی کاربران

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید.

استارت کلاسهای شعبه ی پونک

تاریخ شروع کلاسهاساعتروزهای کلاسکلاس
98/4/2014:00_17:00پنج شنبه کره ای A1_1
98/4/17 18:00_19:30شنبه _دوشنبه انگلیسی Pi 2
98/4/17 16:30_18:00شنبه _دوشنبه انگلیسی B1
98/4/1818:00_19:30یکشنبه _سه شنبه فرانسه A1_3
98/4/2012:00_15:00جمعه آلمانی A1_2
98/4/219:00_12:00جمعه ایتالیایی A1_1
98/4/20 17:00_20:00جمعه کره ای A1_1

استارت کلاس های شعبه ی رسالت

تاریخ شروع کلاسهاساعتروزهای کلاسکلاس
98/4/2112:00_15:00جمعهترکی A1_2
98/4/2013:30_16:30 پنج شنبه هاانگلیسی I2
98/4/1718:00_19:30 شنبه _دوشنبه انگلیسی I2
98/4/2218:00_19:30شنبه _دوشنبهانگلیسی B4
استارت کلاس های شعبه ی رسالت

استارت کلاس های شعبه ی جنت آباد

تاریخ شروع کلاسهاساعتروزهای کلاسکلاس
98/4/219:00_12:00جمعهکره ای A2_6
98/4/219:00_12:00جمعهایتالیایی A1_1
98/4/2012:00_15:00پنج شنبه ها اسپانیایی A1_5
98/4/20 11:00_14:00پنج شنبه هافرانسه A1_2
98/4/2017:00_20:00پنج شنبه ها اسپانیایی A1_1
98/4/1915:00_18:00چهارشنبهچینی A1_3

استارت کلاس های شعبه ی کاشانی

تاریخ شروع کلاسهاساعتروزهای کلاسکلاس
98/4/1716:30_18:00شنبه و دوشنبهانگلیسی TB1 girls
98/4/20 14:00_17:00پنج شنبه فرانسه A1_1
98/4/1918:00_21:00چهارشنبه سوئدی A1_1
98/4/19 15:00_18:00چهارشنبه عربی A1_1
98/4/1810:30_12:00یکشنبه _سه شنبه انگلیسی B1
98/4/1718:00_19:30یکشنبه _سه شنبه انگلیسی I1
98/4/1816:30_18:00یکشنبه _سه شنبه انگلیسی TB1 boy
98/4/1716:30_18:00شنبه و دوشنبهاسپانیایی A1-1

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام