شروع کلاس های هفته دوم آبان

شعبه یک (آیت الله کاشانی)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی  TB3 شنبه-دوشنبه 16:30-18 97/08/05
آلمانی A1-1 شنبه-دوشنبه 19:30-21  97/08/05
آلمانی VipA1-1 روزهای فرد 9-12  97/08/06
آلمانی A1-2 یکشنبه-سه شنبه 19:30-21 97/08/06
انگلیسی TAD1 چهارشنبه ها 16:30-9:30  97/08/09
انگلیسی TUI2 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09
چینی A1-3 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09
چینی A1-2 چهارشنبه ها 11-14  97/08/09
فرانسه A1-2 پنجشنبه ها 14-17 97/08/10
چینی A1-2 پنجشنبه ها 14-17  97/08/10

 

شعبه دو (جنت آباد)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی TE3 شنبه-دوشنبه  16:30-18 97/08/05
انگلیسی E2 چهارشنبه ها    16-19 97/08/09

 

شعبه سه (پونک)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی E4 شنبه-دوشنبه  19:30-21  97/08/05
اسپانیایی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  16:30-18  97/08/06
فرانسه  A1-1  یکشنبه-سه شنبه 18-19:30    97/08/06
ترکی استانبولی A1-2  یکشنبه-سه شنبه 19:30-21    97/08/06
ترکی استانبولی  A1-1  چهارشنبه ها   9-12     97/08/09
کره ای A1-1  پنجشنبه ها   14-17    97/08/10
آلمانی A1-2  جمعه ها  9-12  97/08/11

 

شعبه چهار (جردن)

زبان سطح روز ساعت start
سوئدی  A1-1   شنبه-دوشنبه  16:30-18  97/08/07
انگلیسی  PI3  یکشنبه-سه شنبه  18-19:30  97/08/06
ترکی استانبولی A1-2   یکشنبه-سه شنبه  13:30-15  97/08/06
انگلیسی    TPI1  یکشنبه-سه شنبه 18:30-20 97/08/06
ترکی استانبولی   A1-2  پنجشنبه ها 10:30-13:30  97/08/10
عربی A1-1   پنجشنبه ها 12-15   97/08/10
چینی   B1-2  پنجشنبه ها 13:30-16:30   97/08/10
چینی  A2-2  پنجشنبه ها 16:30-19:30  97/08/10

 

شعبه پنج (ولیعصر)

زبان سطح روز ساعت start
آلمانی Vip A1-1 روزهای زوج 13-16  97/08/07

 

شعبه شش (رسالت)

زبان سطح روز ساعت start
آلمانی Vip A1-1  روزهای فرد  18-21   97/08/10
انگلیسی   B1  پنجشنبه ها  14-17   97/08/10
انگلیسی  E1  یکشنبه-سه شنبه  19:30-21 97/08/06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *