شروع کلاسهای هفته چهارم مهر ماه

شعبه 1 (کاشانی)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی TI1     شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21
انگلیسی PI1    شنبه – دوشنبه 18-19:30  97/07/21
آلمانی (teen) GA1-1  شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21
ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه – سه شنبه 19:30-21  97/07/22
آلمانی VIP GA1-2 روزهای زوج 18-21 97/07/21
ترکی استانبولی VIP A1-1  روزهای فرد  15-18 97/07/22

شعبه 2 (جنت آباد)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی Family&friend 2A شنبه – دوشنبه 16:30-18   97/07/21
انگلیسی E5    یکشنبه – سه شنبه 19:30-21 97/07/24
انگلیسی TUI5    یکشنبه – سه شنبه 16:30-18 97/07/22

شعبه 3 ( پونک)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی  Family&friend 2A شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21
انگلیسی  TB3  شنبه – دوشنبه 18-19:30 97/07/21
هلندی     A1-1 شنبه – دوشنبه 19:30-21 97/07/21
آلمانی  VIPA1-1 شنبه – دوشنبه 18-21  97/07/21
آلمانی   A1-1 یکشنبه – سه شنبه 18-19:30 97/07/22
انگلیسی   CHB4 پنجشنبه ها 14-17   97/07/26 

شعبه 4 (جردن)

زبان سطح روز ساعت start
سوئدی     A1-1  شنبه – دوشنبه  16:30-18 97/07/23
انگلیسی    TE3    شنبه – دوشنبه 18:30-20 97/07/23
انگلیسی    Family&friend 3A یکشنبه – سه شنبه   16:30-18 97/07/24
آلمانی  GA1-2 یکشنبه – سه شنبه   18-19:30 97/07/24
اسپانیایی    A1-3  پنجشنبه ها  16:30-19:30 97/07/26
آلمانی     A1-1   جمعه ها  9-12 97/07/27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *