گات 1 (شعبه آیت اله کاشانی)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی E1 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14
انگلیسی B2 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14
انگلیسی B1 21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14

 

گات2 (شعبه جنت آباد)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی TUI2 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14
انگلیسی TI4    19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14
انگلیسی Family&Freind 2A 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14
انگلیسی TUI5    19:30 – 18 یکشنبه – سه شنبه 97/07/18
آلمانی  A1-1  15 – 12 یکشنبه – سه شنبه 97/07/20

 

گات3 (شعبه پونک)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی    TB3   18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14
هلندی    A1-1  21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/16
انگلیسی    PI3   16:30 – 15 یکشنبه – سه شنبه 97/07/15
ترکی استانبولی  A1-2 21 – 19:30 یکشنبه – سه شنبه 97/07/15
ترکی استانبولی  A1-1 19:30 – 18 یکشنبه – سه شنبه 97/07/15
هلندی   A1-1 21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/15
آلمانی     A1-1 12 – 9 جمعه ها  97/07/20

 

گات4 (شعبه جردن)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی    TB1    18 – 16:30  شنبه – دوشنبه  97/07/16
آلمانی     Vip A1-1 21 – 18 روزهای زوج  97/07/18
چینی   A1-1  13:30 – 10:30 چهارشنبه ها   97/07/18
آلمانی A1-1  13:30 – 12 یکشنبه – سه شنبه 97/07/15
هلندی A1-1  12 – 9 جمعه ها  97/07/13

 

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من