شروع کلاس های هفته دوم مهرماه 97

گات1 ( کاشانی)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی  Phonics 1 شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07
انگلیسی PI1 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی E4 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی CHPI1 یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08

 

گات2 (جنت آباد)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی (دختران) TPI1 شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی (پسران)   TI3 شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی  CHB3 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی PI1 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/07/10
انگلیسی PI4 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
آلمانی A1-2 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
ترکی استانبولی  A1-3 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/07/10

گات3(شعبه پونک)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی TB3 شنبه – دوشنبه 19 – 17:30 97/07/07
سوئدی A1-1 شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی B1 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
اسپانیایی A1-2 چهارشنبه ها 21 -18 97/07/11

گات4 (جردن)

زبان سطح روز ساعت start
اسپانیایی  A1-1 یکشنبه – سه شنبه 19 – 17:30 97/07/08
اسپانیایی  A1-3 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
آلمانی  A1-1 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *