درس بیستم

آشنایی با Some

Some در جملات مثبت و با اسم هاي قابل شمارش و غیر قابل شمارش بکار برده میشود و نیز با فعل جمع و مفرد .

مثال ها

There is some tea in the tea pot.
مقداري چاي در قوري هست .
There are some books on the table.
تعدادي کتاب روي میز است .
There’s still some wine in the bottle.
هنوز مقداري شراب در بطري وجود دارد .
I waited you there some hours.
چند ساعت آنجا منتظر ماندم .

و نیز Some در جملات سؤال نیز بکار برده می شود و آن موقعی است که سؤال کننده از
وجود چیز مورد سؤال اطلاعی داشته باشد و یا انتظار جواب مثبت از آن داشته باشد.

مثال
Would you like some milk in your coffe?
آیا مایلید مقداري شیر در قهوه تان باشد؟
Would you like some more coffee?
باز هم قهوه می خواهید؟
Can you give me some more information?
می توانید اطلاعات بیشتري به من بدهید؟
Didn’t you borrow some books of mine?
آیا شما تعدادي از کتاب هاي مرا به قرض نبردید؟

آشنایی با Any
در جملات منفی و سؤالی و با اسم هاي قابل شمارش و غیر قابل شمارش عبارت Any
به کار برده می شود. همچنین پس از if ،whether و بعد از افعالی از قبیل ban ،forbid ،
avoid ،prevent (ممنوع کردن، اجازه ندادن) نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال
There is not any water in river.
در رودخانه آبی وجود ندارد .

There aren’t any books on the desk.
کتابی روي میز نیست .
I didn’t eat any meat.
اصلاً گوشت نخوردم .
Take any book you like.
هر کتابی دلت می خواهد برد .ار
Any teacher will tell you that students learn at different rates.
هر معلمی به شما خواهد گفت که میزان یادگیري دانش آموزان متفاوت است .
She asked if we had any questions.
او پرسید آیا سؤالی داریم .
He forbids any talking in class.
او اجازه هر حرفی را در کلاس نمی دهد .
و نیز Any در جملاتی که با شک و تردید همراه باشد با قید هایی مانند Scarcely
(بندرت ، ) Hardly ) به سختی – بندرت ، ) Barely ) بزحمت، رودکی ، ) Rarely ) بندرت –
کمتر) با فعل مثبت به کار برده می شود ولی معنی منفی از آن استنباط می شود
There is hardly any bread in the house.
در خانه بزحمت نانی وجود دارد (نان نیست).
I doubt if threr are any sweets left.
شک دارم از اینکه شیرینی باقی مانده باشد (شیرینی نیست).
She spent hardly any of the money.
او به سختی پول خرج کرد .
و نیز Any در جملات سؤال که براي سؤال کننده معین و معلوم نیست بکار برده می شود .
Do you have any money with you?
آیا پولی دارید؟
Is there any milk in the house?
آیا در خانه شیر هست؟
همچنین Any در جملات مثبت به معنی (هر) بکار برده می شود. در این حالت موصوف
نامعلوم است. مثال :
You can take any book you like.
هر کتابی که دوست دارید می توانید بردارید .

You can come any day you like.
هر روزي که بخواهید می توانید بیائید .
در دو جمله بالا کلمات book و day موصوف هاي any هستند که نامعلوم می باشند.

دوره های آموزشی زبان انگلیسی

 • برگزاری کلاس های فشرده و نیمه فشرده
 • برگزاری کلاس های خصوصی
 • برگزاری کلاس های آنلاین

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی این مجموعه و منابع و متد ها با یکی از شعب گات تماس بگیرید و از روند برگزاری کلاس ها مطلع شوید.

شعب گات

 • گات کاشانی (مرکزی)
 • گات جنت آباد
 • گات پونک
 • گات جردن
 • گات ولیعصر
 • گات رسالت
 • گات گرگان (گلستان)
 • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من