آموزش زبان اسپانیایی

یادگیری زبان اسپانیایی نیاز به منابع ای معتبر و جامع می باشد این منابع باید به  گونه ای 

باشد که پاسخگوی تمامی سوالات زبان آموزان در زمینه زبان اسپانیایی باشد. ما می توانیم به شما منابع جامع آموزشی آموزشگاه زبان گات را معرفی کنیم .تا به راحتی بتونید به صورت خود آموز اقدام به یادگیری زبان اسپانیایی کنید.

درس اول

الفباي زبان اسپانيايي از سي حرف تشكيل شده:
l
a____be____ce____che____de____e____efe____ge____
hache____i____jota____ka____ele____elle____eme____
ene____eñe____o____pe____cu____ere____erre____
ese____te____u____doble ve,uve doble ____
equis____i griega____zeta

A-a مثل حرف آ و اَ تلفظ مي شود.مثال: casa كاسا , Amor آمُر ,

grasias گرَسياس

B-b مثل حرف ب تلفظ مي شود.مثال: bueno بوئنو , brillante

برييّانته

C-c اگر بعد از اين حرف، حرف e یا i بيايد مثل ث عربي با نوك زبان تلفظ

مي شود.(در آمريكاي لاتين س تلفظ مي شود).در غير اين صورت ك تلفظ

مي شود.مثال: cielo سي ئِلو , cien سي ئِن , aceptar آسِپتار , cerca

سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسيكا كلاسيكا

CH-ch مثل حرف چ تلفظ مي شود.مثال: chica چيكا , champú

چامپو , salchicha سالچيچا

D-d مثل حرف د تلفظ مي شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه

E-e مثل حرف اِ تلفظ مي شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه

F-fمثل حرف ف تلفظ مي شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia

فاميلیا

G-g اگر بعد از اين حرف e یا i بيايد خ تلفظ مي شود.در غير اين صورت

گ تلفظ مي شود.مثال: georgia خِئُرخيا , gimnasia خيمناسيا , general

خِنِرال , gordo گُردوُ , garganta گارگانتا , gloria گلوُريا , guerra گِرّا ,

alguien آلگيئنِ

H-h اين حرف در زبان اسپانيايي نوشته ميشود اما تلفظ نميشود.مثال:

hola اُلا , hacer آسِر , almohada آلموآدا

I-i اين حرف اگر بعد از e,a,o بيايد ي تلفظ مي شود.در غير اين صورت

ئي تلفظ مي شود.مثال: oil اُيل , aire آيرِه , aceite آسِيتِه , diente ديئِِِنته ,

dirigir ديريخير , límite ليميتِه , día ديا

J-j مثل خ تلفظ مي شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخا

K-k مثل ك تلفظ مي شود.اين حرف با اين كه جزئي از الفباي

اسپانيايي هست،اما كاربرد زيادي ندارد.چون از زبان هاي ديگر وارد زبان

اسپانيايي شده و تنها در كلماتي به كار گرفته مي شود كه اسپانيايي

نيستند اما در زبان اسپانيايي رواج يافته اند.مثال: kilometro كيلوُ مِتروُ ,

kilogramo كيلوُ گراموُ

L-l مثل ل تلفظ مي شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima ليما

LL-ll اين حرف را به دو صورت مي توان تلفظ كرد: ي و ج. قاعده خاصي

براي اين كه چه موقع ي و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در

زبان آميانه،بيشتر ج تلفظ مي شود.مثال: llorar يُرار،جُرار , llamar

يامار،جامار , brillante بريّانتِه،بريجانتتِه

M-m مثل م تلفظ مي شود.مثال: mesa مِسا , más ماس

N-n مثل ن تلفظ مي شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُ

Ñ-ñ اين حرف ني تلفظ مي شود.مثال: españa اسپانيا , niño نينيو ,

añadir آنيادير , mañana مانيانا , año آنيو

O-o مثل اُ تلفظ مي شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ

P-p مثل پ تلفظ مي شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل

Q-q مثل ك تلفظ مي شود.معمولا بعد از اين حرف،حرف u قرار مي گيرد

كه تلفظ نمي شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكي , quedar كِدار , química

كيميكا

R-r مثل ر تلفظ مي شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر

RR-rr مثل ر با تشديد تلفظ مي شود.مثال: arriba اَرّيبا , carrera

كارِّرا , derrotar دِرّوُتار

S-s مثل س تلفظ مي شود.مثال: sol سُل , sistema سیستِما

T-t مثل ت تلفظ مي شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه

U-u مثل او تلفظ مي شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتورا

V-v مثل ب تلفظ مي شود.مثال: viuda بي اودا , caviar كابيار ,

vecinoبِسينوُ

W-w مثل ب تلفظ مي شود.اين حرف هم مثل حرف k اصالت

اسپانيايي ندارد و در كلمات معدودي به كار مي رود.مثال: washington

باشينگتن

X-x مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ مي شود.و اگر اول

كلمهبيايد خ تلفظ مي شود.مثال: explicar اِكسپليكار , flexible فلِكسيبلِه

Y-y تلفظ اين حرف مثل حرف ll مي باشد.مثال: yo يُو،جُو , ayer آيِر،آجر

Z-z در اسپانيا مثل ث عربي يعني با نوك زبان،و در آمريكاي لاتين مثل

س فارسی تلفظ مي شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar

مِسكلار

درس دوم

آموزش اعداد به زبان اسپانیایی

شمردن و آموزش اعداد اسپانیایی یکی از نکاتی است که بسیاری از زبان آموزان به آن نیاز دارند. این اعداد اگر چه آسان هستند اما برای کسانی که به تازگی اقدام به شروع یادگیری زبان اسپانیایی نموده اند این مسئله ممکن است کمی مشکل باشد.

در این مقاله  سعی شده به آموزش اعداد اسپانیایی اشاره نماییم.

1. uno
۲٫ dos
۳٫ tres
۴٫ cuatro
۵٫ cinco
۶٫ seis
۷٫ siete
۸٫ ocho
۹٫ nueve
۱۰٫ diez
۱۱٫ once
۱۲٫ doce
۱۳٫ trece
۱۴٫ catorce
۱۵٫ quince
۱۶٫ dieciséis
۱۷٫ diecisiete
۱۸٫ dieciocho
۱۹٫ diecinueve
۲۰٫ veinte
۲۱٫ veintiuno
۲۲٫ veintidós
۲۳٫ veintitrés
۲۴٫ veinticuatro
۲۵٫ veinticinco
۲۶٫ veintiséis
۲۷٫ veintisiete
۲۸٫ veintiocho
۲۹٫ veintinueve
۳۰٫ treinta
۳۱٫ treinta y uno
۳۲٫ treinta y dos
۳۳٫ treinta y tres
۴۰٫ cuarenta
۴۱٫ cuarenta y uno
۴۲٫ cuarenta y dos
۵۰٫ cincuenta
۶۰٫ sesenta
۷۰٫ setenta
۸۰٫ ochenta
۹۰٫ noventa
۱۰۰٫ ciento
۱۰۱٫ ciento uno
۱۰۲٫ ciento dos
۱۰۳٫ ciento tres
۱۱۰٫ ciento diez
۱۹۹٫ ciento noventa y nueve
۲۰۰٫ doscientos
۲۰۱٫ doscientos uno
۲۰۲٫ doscientos dos
۲۰۳٫ doscientos tres
۲۵۱٫ doscientos cincuenta y uno
۲۵۲٫ doscientos cincuenta y dos
۳۰۰٫ trescientos
۴۰۰٫ cuatrocientos
۵۰۰٫ quinientos
۶۰۰٫ seiscientos
۷۰۰٫ setecientos
۸۰۰٫ ochocientos
۹۰۰٫ novecientos
۱٫۰۰۰٫ mil
۲٫۰۰۰٫ dos mil
۳٫۰۰۰٫ tres mil
۳٫۳۳۳٫ tres mil trescientos treinta y tres
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫ un millón
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫ mil millones

در زبان اسپانیایی علامت گذاری مخصوصی برای اعداد در نظر گرفته شده است. معمولا از کاما و نقطه برای جدا کردناعداد در زبان اسپانیایی استفاده می شود

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من