شروع کلاس های هفته دوم مهر97

 

گات1(آیت اله کاشانی)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی  Phonics 1  شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07
انگلیسی PI1   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی E4   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی CHPI1    یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08

گات2 (جنت آباد)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی (دختران) TPI1  شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی (پسران)  TI3  شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی   CHB3  شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
انگلیسی   PI1 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/07/10
انگلیسی   PI4 یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
آلمانی    A1-2  یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
ترکی استانبولی A1-3 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/07/10

گات 3 (پونک)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی    TB3   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07
سوئدی   A1-1  شنبه – دوشنبه 18 – 16:30 97/07/07
انگلیسی    B1    یکشنبه – سه شنبه 21 – 19:30 97/07/08
اسپانیایی A1-2 چهارشنبه ها  21 – 18 97/07/11

گات4(جردن)

زبان سطح روز ساعت start
اسپانیایی   A1-1  یکشنبه – سه شنبه  19 – 17:30 97/07/08
اسپانیایی   A1-3   یکشنبه – سه شنبه  21 – 19:30 97/07/08
آلمانی  A1-1  یکشنبه – سه شنبه  21 – 19:30 97/07/08

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *