شروع کلاس های هفته اول مهر

گات 1 (آیت اله کاشانی)

 

زبان سطح ساعت روز start
آلمانی (vip) A1-1 17-20 روزهای فرد  97/7/1
فرانسه T A1-1 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/7/2
آلمانی A1-2 19:30- 18 یکشنبه – سه شنبه 97/7/1
فرانسه A1-1 12 – 9 چهارشنبه ها 97/7/4
فرانسه KIDS A1-7 13 – 10 پنجشنبه ها 97/7/5
کره ایی A1-1 17 – 14 پنجشنبه ها 97/7/5
آلمانی A1-1 17 – 14 پنجشنبه ها  97/7/5
انگلیسی CHB4 16:30- 15 یکشنبه – سه شنبه  97/7/1
انگلیسی PHONICS 1 17 – 16 شنبه – دوشنبه  97/7/2
ترکی A1-2 18 – 16:30 یکشنبه – سه شنبه  97/7/1

 

گات 3 (پونک)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی B1 21 – 19:30 یکشنبه-سه شنبه 97/7/3
سوئدی A1-1 18 – 16:30 شنبه-دوشنبه 97/7/2
اسپانیایی A1-3 21 – 18 چهارشنبه ها 97/7/4
ترکی A1-1 17 – 14 پنجشنبه ها 97/7/5
آلمانی  A1-1 12 – 9 پنجشنبه ها  97/7/5

 

گات4 (جردن)

زبان سطح ساعت روز START
ترکی A1-1 19:30- 18 شنبه-دوشنبه 97/7/2
انگلیسی B2 19:30- 18 شنبه-دوشنبه 97/7/2
اسپانیایی A1-1 21 – 19:30 یکشنبه-سه شنبه 97/7/3
انگلیسی F&F 1A 16:30- 15 یکشنبه-سه شنبه 97/7/1
نروژی A1-1 15 – 12 جمعه ها 97/7/6
سوئدی A1-1 13:30 – 10:30 پنجشنبه ها  97/7/5

 

گات5 (ولیعصر)

زبان سطح ساعت روز START
انگلیسی E4 20:30 – 19 یکشنبه-سه شنبه 97/7/1
آلمانی  A1-2 18:30 – 17 یکشنبه-سه شنبه 97/7/1
آلمانی VIP A1-1 21 – 19 روزهای زوج 97/7/4
فرانسه A1-2 19:30 – 18 یکشنبه-سه شنبه 97/7/4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *