شعبه پونک

کلاس

روز ساعت

تاریخ

انگلیسی E2

شنبه دوشنبه 18:00-19:30

12/9/97

ترکی A1.1

یکشنبه سه شنبه 18:00-19:30

13/9/97

آلمانی A1.1

یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00

13/9/97

فرانسه A1.1

یکشنبه سه شنبه 16:30-18:00

11/9/97

اسپانیایی A1.3

چهارشنبه ها 18:00-21:00

14/9/97

 

شعبه جردن

کلاس

روز ساعت

تاریخ

آلمانیA1.1

شنبه دوشنبه 19:30-21:00

10/9/97

انگلیسیPHONIX3

شنبه دوشنبه 18:00-19:00

12/9/97

آلمانیA1.2

یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00

13/9/97

آلمانیA1.1

چهارشنبه ها 18:00-21:00

14/9/97

 

شعبه ولیعصر

کلاس

روز ساعت

تاریخ

آلمانیA1.1

پنجشنبه ها 9:00-12:00

15/9/97

انگلیسی E1

پنجشنبه ها 9:30-12:30

15/9/97

ترکی A1.1

پنجشنبه ها 9:00-12:00

15/9/97

انگلیسی E4

پنجشنبه ها 14:30-17:30

15/9/97

 

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من