شروع کلاسهای هفته اول آذر

آنچه در این مطلب خواهید آموخت :

( شعبه پونک )

زبان

روز

ساعت

تاریخ

آلمانیvip A1.1

روزهای زوج 18:00-21:00

3/9/97

آلمانیvip A1.2

روزهای زوج 18:00-21:00

5/9/97

آلمانیvip A2.1

روزهای فرد 18:00-21:00 6/9/97

کره ای A1.3

پنجشنبه ها 14:00-17:00

8/9/97

 

(شعبه جردن)

زبان

روز

ساعت

تاریخ

ترکیvip A1.1

روزهای زوج 12:00-15:00

4/9/97

سوئدیA1.2 پنجشنبه ها 9:00-12:00

8/9/97

سوئدیA1.1

جمعه ها 12:00-15:00

9/9/97

 

(شعبه ولیعصر)

زبان

روز

ساعت

تاریخ

انگلیسیPI4

پنجشنبه ها 15:00-18:00

8/9/97

 

logo got

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات

جدیدترین مقالات

سبد خرید