نمایش دادن همه 3 نتیجه

Private English 10

$23,700,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 10) تعداد جلسات : 10 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 30

$71,100,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 30) تعداد جلسات : 30 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 70

$165,900,000.00
تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 70) تعداد جلسات :70 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی