نمایش دادن همه 3 نتیجه

Private English 20

$47,400,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 20) تعداد جلسات : 20 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 40

$94,800,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 40) تعداد جلسات : 40 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه  منابع آموزشی

Private English 50

$118,500,000.00
کلاس  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  (Private English 50) تعداد جلسات : 50 جلسه  مدت زمان هر جلسه : 90 دقیقه