گات1 (کاشانی)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی Family&Friend 4C شنبه – دوشنبه 16-18 97/07/28
آلمانی  A2-2 شنبه – دوشنبه 18-21 97/07/28
اسپانیایی A1-1 چهارشنبه ها 15-18 97/08/02

گات2 (جنت آباد)

زبان سطح روز ساعت start
آلمانی VIP GA1-1 روزهای زوج 18-21 97/07/28
فرانسه  A1-1 روزهای زوج 18-21 97/07/28
فرانسه A1-1 شنبه – دوشنبه 19:30-21 97/07/28
سوئدی A1-1 یکشنبه – سه شنبه 18-19:30 97/07/01
انگلیسی B1 شنبه – دوشنبه 8-9:30 97/07/28
انگلیسی B1 یکشنبه – سه شنبه 10:30-12 97/07/29
آلمانی (نوجوانان) A1-1 یکشنبه – سه شنبه 16:30-18 97/07/29
هلندی A1-1 چهارشنبه ها  15-18 97/08/02

گات3 (پونک)

زبان سطح روز ساعت start
انگلیسی E1 شنبه – دوشنبه 18-19:30 97/07/28
هلندی A1-1 شنبه – دوشنبه 19:30-21 97/07/30
آلمانی A1-1 یکشنبه – سه شنبه 18-19:30 97/07/29
فرانسه A1-1 یکشنبه – سه شنبه 18-19:30 97/08/01
ترکی استانبولی A1-2 یکشنبه – سه شنبه 19:30-21 97/07/29

گات4 (جردن)

زبان سطح ساعت روز start
ترکی استانبولی A1-1  18-19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/28
انگلیسی TPI1 18:30-20 شنبه – دوشنبه 97/07/30
اسپانیایی A1-4 15-18  پنجشنبه ها 97/08/03
ترکی استانبولی A1-2 10:30-13:30  پنجشنبه ها 97/08/03
هلندی A1-1 9-12 جمعه ها 97/07/27

گات 5 (ولیعصر)

زبان سطح روز ساعت START
آلمانی  A1-1  شنبه- دوشنبه 19-20:30 97/08/05
آلمانی VIP A1-1 روزهای زوج 13-16 97/08/02
ترکی استانبولی  A1-1 یکشنبه – سه شنبه 9-10:30 97/07/29
ترکی استانبولی  A1-1 یکشنبه – سه شنبه 17-18:30 97/07/29
انگلیسی B1 پنجشنبه ها 17:30-20:30 97/08/03
آلمانی  A1-1 جمعه ها 12-15 97/08/04

گات6 (رسالت)

زبان سطح روز ساعت START
 ترکی استانبولی A1-1  جمعه ها 12:30-15 97/08/04
 آلمانی A1-1  جمعه ها 12:30-15 97/08/04

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من