درس چهاردهم زبان انگلیسی

ضمایر اشاره (Pronouns Demonstrative )
ضمیر اشاره کلمه اي است که به جاي اسم می نشیند تا بدون تکرار به آن اشاره کند. در
زبان انگلیسی ضمایر اشاره عبارتند از :
This ( این) – That(آن) – These ( اینها) – Those ( آنها).
ضمایر اشاره that / this ضمایر اشاره ( ي مفرد) هستند.
ضمایر اشاره those / these ضمایر اشاره ( ي جمع) هستند .
ضمیر اشاره this براي بیان اشاره به نزدیک ه ب کار می رود و . ضمیر اشاره ي that براي
بیان اشاره به دور به کار می رود .
That is a basket.

This is an apple.
رد حالت جمع نیز these براي بیان اشاره به نزدیک به کار می رود و those براي بیان
اشاره به دور به کار می رود .
These are eyes.
Those are ears.
در جواب دادن کوتاه، به جاي This و That از کلمه It و یه جاي These و Those از
کلمه They استفاده می کنند. مثال :
Is this a table?
آیا این یک میز است؟
Yes, it is.
بله، هست .
No, it isn’t.
نه، نیست.
Are those pens?
آیا آنها قلم هستند؟
Yes, they are.
بله، هستند .
No, they aren’t.
نه، نیستند .
اما در جواب کامل می توان آنها را به کار برد. مثال :
Yes, this is a table.
بله، این یک میز است .
No, this isn’t a table.
نه، این یک میز نیست.
Yes, those are pens.
بله، آنها قلم هستند.
No, those aren’t pens.
نه، آنها قلم نیستند

ضمیر It
ضمیر It علاوه بر اشیاء و حیوانات، براي بیان هوا، وقت و فاصله نیز به کار می رود. مثال :
It is not my book.

آن کتاب من نمی باشد .
It is your cat.
آن گربه مال شماست .
It was very hot yesterday.
دیروز هوا خیلی گرم بود .
It is six o’clock.
ساعت شش است.
How far is it to the university?
تا دانشگاه چقدر راه است؟
It is 2 kilometers.
دو کیلومتر است .
صفات اشاره (Adjectives Demonstrative(
هر گاه پس از ضمایر اشاره those, that, these, this اسم بیاید، صفات اشاره نامیده می
شوند. واضح است که پس از صفات اشاره that و this اسامی مفرد و پس از صفات
اشاره those و these اسامی جمع به کار می روند. مثال :
This pencil is red.
این مداد قرمز است .
These pencils are red.
این مداد ها قرمز هستند .
That woman is a doctor.
آن خانم دکتر است .
Those women are doctors.
آن خانم ها دکتر هستند .
ضمایر ملکی (Pronouns Possessive )
ضمیر ملکی کلمه اي است که علاوه بر ضمیر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت
به جاي صفت ملکی و اسم می نشیند ( همانطور که می دانید ضمیر کلمه اي است که
جاي اسم می نشیند و براي رفع تکرار اسم به کار می رود).
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از

mine ( مال من) – Yours ( مال تو) – His (مال او (مذکر)) – Hers ( مال او (مونث)) –
Its ( مال آن (خنثی)) – Ours ( مال ما) – Yours ( مال شما) – Theirs ( مال آنها).
This is my book and that is your book.
این کتاب من است و آن کتاب شماست .
This is my book and that is yours.
این کتاب من است و آن مال (کتاب) شماست .
Your pencil has not a nib but mine (my pencil) has.
مداد شما نوك ندارد اما مال من دارد .
نکته !
صفت ملکی را نباید با ضمیر ملکی اشتباه گرفت. به این معنی که صفت ملکی همواره با
یک اسم همراه است. در حالی که ضمیر ملکی جایگزین صفت ملکی و جایگزین آن می
شود .
به جاي اینکه بگوییم books our می گوییم Ours ،یعنی دو کلم را ه در یک کلمه خلاصه
می کنیم

آموزشگاه زبان گات برگزار کننده ی دوره های آموزشی 20 زبان زنده ی دنیا در سطح شهر تهران می باشد. شما نیز به راحتی می توانید در دوره های آموزشی زبان انگلیسی  آموزشگاه زبان گات شرکت کنید و در کمترین زمان ممکن به هدف خود برسید. دوره های آموزشی این مجموعه دوره هایی متنوع و متناسب با شرایط مختلف برای زبان آموزان می باشد. شما نیز می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه زبان گات تماس بگیرید و از نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی زبان انگلیسی آموزشگاه زبان گات مطلع شوید.

شعب گات

  • گات کاشانی (مرکزی)
  • گات جنت آباد
  • گات پونک
  • گات جردن
  • گات ولیعصر
  • گات رسالت
  • گات گرگان (گلستان)
  • شعبه آنلاین گات
سبد خرید
سلام دوست عزیز. چجوری میتونم کمکت کنم؟
ارسال به واتساپ گات
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من