آموزش زبان آلمانی 

به درس اول از مجموعه آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول با الفبای زبان آلمانی و اصول عمومی تلفظ واژگان در این زبان آشنا خواهیم شد. 

علاوه بر استفاده از منابع آموزشی می توانید در دوره های آموزشی آموزشگاه زبان گات نیز شرکت کنید.

تلفظ زبان آلمانی یکی از قسمت های ساده این زبان است چراکه بیشتر کلمات دقیقا به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده می شوند و این موضوع خواندن را در زبان المانی ساده می کند. البته تلفظ بسیاری از واژگان و جملات دارای نکات ریز است که در دروس تخصصی تلفظ به آنها اشاره خواهد شد.

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه زبان گات

توجه: گرچه شاید یادگیری این بخش کمی خسته کننده به نظر برسد اما بسیار مفید است. در صورتی که علاقه داشتید میتوانید به درس بعد مراجعه کنید و بعدا در مورد قواعد تلفظ اطلاعات بگیرید.

الفبای زبان آلمانی به الفبای انگلیسی که بیشتر شما با آن آشنایی دارید بسیار نزدیک است. تنها تفاوت در نحوه خواندن برخی حروف است که باید توجه زیادی به آن کنید. در جدول زیر می توانید حروف الفبای زبان آلمانی را به ترتیب مشاهده کنید.

a آ j یوت s اِس
b بِ k کا t تِ
c تسِ l اِل u او
d دِ m اِم v فاو
e اِ n اِن w وِ
f اِف o اُ x اِکس
g گِ p پِ y اِپسیلون
h ها q کو z تسِت
i ای r اِر

 

درس دوم 

آموزش اعداد به زبان آلمانی

۰ null
۱ eins
2 zwei
۳ drei
۴ vier
۵ fünf
۶ sechs
۷ sieben
۸ acht
۹ neun
۱۰ zehn
۱۱ elf
۱۲ zwölf
۱۳ dreizehn
۱۴ vierzehn
۱۵ fünfzehn
۱۶ sechzehn
۱۷ siebzehn
۱۸ achtzehn
۱۹ neunzehn
۲۰ zwanzig
۲۱ einundzwanzig
۲۲ zweiundzwanzig
۲۳ dreiundzwanzig
۲۴ vierundzwanzig
۲۵ fünfundzwanzig
۲۶ sechsundzwanzig
۲۷ siebenundzwanzig
۲۸ achtundzwanzig
۲۹ neunundzwanzig
۳۰ dreißig
۴۰ vierzig
۵۰ fünfzig
۶۰ sechzig
۷۰ siebzig
۸۰ achtzig
۹۰ neunzig
۱۰۰ hundert
۱,۰۰۰ tausend
۱۰,۰۰۰ zehntausend
۱۰۰,۰۰۰ hunderttausend
۱,۰۰۰,۰۰۰ eine Million

حالا شما در بیان اعداد به زبان آلمانی می توانید از ۱ تا یک میلیون را بشمارید. اما اعداد ترتیبی نیز مهم است. اعداد ترتیبی خوشبختانه فقط تا عدد ۲۰ منحصر به فرد هستند و بعد از آن با اضافه کردن –ste می توانید اعداد به زبان آلمانی را به صورت ترتیبی بیان کنید. اما از عدد ۱ تا ۲۰ به صورت زیر است:

اولین Erste
دومین Zweite
سومین Dritte
چهارمین Vierte
پنجمین Fünfte
ششمین Sechste
هفتیمن Siebte
هشتمین Achte
نهمین Neunte
دهمین Zehnte
یازدهمین Elfte
دوازدهمین Zwölfte
سیزدهمین Dreizehnte
چهاردهمین Vierzehnte
پانزدهیمن Fünfzehnte
شانزدهمین Sechzehnte
هفدهمین Siebzehnte
هجدهمین Achtzehnte
نوزدهمین Neunzehnte
بیستمین Zwanzigste

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *