امسرحسین موسی زاده

namelast name leveldaytimeteacher name
امیر حسینموسی زادهA1_1 جمعه12:00_15:00 اقای تاجیک
30Class Activity
6Midterm Exam
12.5Final Exam
38Oral
86.5Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *