آموزشگاه زبان گات با در نظر گرفتن شرایط زبان آموزان  اقدام به برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی نمود در این مقاله سعی بر این است که مطالبی در خصوص آشنایی زبان آموزان با زبان انگلیسی قرار داده شده است. Persian Language Learning Lesson 1 chah well ab water Darad Has An that   1. […]