شعبه ی 1 آموزشگاه زبان گات در خیابان کاشانی بین شقایق و ستاری می باشد. آموزشگاه زبان گات در حال حاضر دارای 6 شعبه ی فعال آموزشی در تهران و یک شعبه در گرگان می باشد. مرکز زبان گات تنها برگزار کننده آموزش زبان های رایج و نادر در ایران می باشد که کلاس های […]