آزمون pte چیست؟ PTEیکی از امتحان های معتبر برای تعیین سطح در دنیا می باشد که مثل آیلتس (IELTS) و تافل (TOEFL) دارای اعتبار جهانی بوده و در اکثر کشورها برای اپلای کردن و مهاجرت قابل قبول بوده است. برگزار کننده آزمون موسسه PEARSON  که ناشر انتشارات Longman  می باشد. مدرک این آزمون برای درخواست اقامت […]