سوئیس، کشوری در اروپای غربی، که از شمال با آلمان، از جنوب با ایتالیا، از شرق با اتریش و لیختنشتاین و از غرب با فرانسه همسایه است. ریشه و معنای کلمه ی سوئیس یعنی جنگلی که سوخته است و برای احداث بنا، پاکسازی شده باشد. تاریخ تاسیس این […]