زبان روسی یکی از مهم ترین زبان های زنده دنیا به حساب می آید. از یک سوی این زبان یکی از پر گویش ترین زبان های زنده جهان بوده و از آن به عنوان پر متلکم ‌ترین زبان قاره اروپا یاد می شود و سوی دیگر نقش بسیار مهم کشور روسیه در جهان […]