آزمون GMAT  یک آزمون بین المللی است و در کنار آزمون هایی همچون تافل و آیلتس معرفی می گردد؛ بنابراین باید گفت که آزمون مورد نظر جهت سنجش توانایی داوطلبان در خصوص زبان خارجه صورت می گیرد، حال سوال این است که این آزمون چه تفاوت هایی با آزمون آیلتس و تافل دارد و […]