آرشیو مطالب

موسسه زبان

 

بهترین موسسه زبان کادر آموزشی موسسه زبان گات، کادری حرفه ای و تحصیل کرده بوده و هدف اصلی این مجموعه یاری رساندن به زبان آموزان برای یادگیری زبان مورد نظر می باشد. به جرات می توان گفت موسسه زبان گات یکی از بهترین مراکز آموزشی زبان در ایران می باشد، زیرا طی سالیان اخیر موجب […]


ادامه مطلب

آموزشگاه زبان خارجه

آرشیو  

درباره آموزشگاه زبان خارجه گات در یک آموزشگاه زبان خارجه استفاده از اساتید Native برای زبان های مختلف  و همچنین بکارگیری اساتید با تجربه دانشگاهی از دیگر افتخارات آموزشگاه زبانهای خارجی گات محسوب میشود. آموزشگاه زبانهای خارجی گات با بکارگیری از مشاورین با تجربه این امکان را به مراجعین و زبان آموزان خود میدهد که […]


ادامه مطلب