بهترین آموزشگاه زبان روسی کجاست؟ این روزها مرکز زبان گات به عنوان بهترین آموزشگاه زبان روسی بر سر زبانها و این حسن شهرت را مدیون رعایت موارد بسیار زیادی است که در ذیل به چند مورد اشاره میکنیم: در نظر گرفتن کلیه شرایط متقاضیان استفاده از کادر مجرب مشاورین استفاده از تیم فوق حرفه ای […]