شما با به اتمام رساندن دوره های آیلتس و در نهایت با گرفتن مدرک آیلتس یکی از مهم ترین آزمون های بین المللی را پشت سر میگزارید  و در این صورت میتوانید برای اقامت و نام نویسی در بزرگترین دانشگاه ها اقدام بکنید به علت ارزش بالایی که این مدرک دارد شما در بسیاری از […]