هلند یکی از کشورهای قاره اروپاست و زبان هلندی نیز از حیث اعتبار در میان زبان های این قاره در رتبه هشتم قرار دارد. زبان هلندی، زبان بیش از 23 میلیون نفر در سطح جهان است و در برخی از کشورهای دیگر به غیر از هلند، همچون کشور بلژیک به عنوان یک زبان […]