بهترین آموزشگاه زبان هندی  مرکز زبان گات، بهترین آموزشگاه زبان هندی است و علت این حسن شهرت، استفاده از اساتید native در این رشته است. اساتید این مرکز علاوه بر native بودن، تحصیلات مرتبط در رشته آموزش زبان هندی دارند. آموزشگاه زبان گات به این مهم توجه دارد که تنها توانایی صحبت کردن به یک […]