برگزاری دوره های آموزش آنلاین در سنندج مزده به سنندجی های عزیز آموزشگاه زبان گات با در نظر گرفتن شرایط شما عزیزان برای شما دوستداران زبان  کلاس های آموزشی ویژه ای را در نظر گرفته است. آموزشگاه زبان گات برگزار کننده دوره های آموزش آنلاین تمامی زبان ها برای شهروندان عزیز سنندجی می باشد. این دوره ها […]