آزمون DELE زبان اسپانیایی چیست ؟ آزمون زبان اسپانیایی DELE که برگرفته شده از سرنام کلمات  Diplomas de Español como Lengua Extranjera  می‌باشد، این آزمون بین‌المللی یکی از معتبر ترین آزمون های زبان اسپانیایی برای سنجش مهارت و تسلط بر زبان اسپانیاییمی باشد که مدرک این آزمون توسط موسسه سروانس و از سمت وزارت آموزش، […]