روقاسه او = مراقب باشید
کنچا نا او = خوبی یا حالت خوبه
اره سا = باشه
ارجی = باشه
اگیسمیدا = باشه یا حتما
چی جا = واقعا
میانا میدا = من متاسف هستم
میانادا = من متاسفم
میانه = من متاسفم
اوما = مادر
ابوجی یا آپا = پدر
اونی = خواهر
اوپا ، اورابونیه = برادر بزرگتر
هر ابوجی = پدربزرگ
همونی = مادربزرگ
اگی = بچه
چوآاو = دوستت دارم
ساراگی = دوستت دارم
شیرا = نمی خوام
آمقا = نمی خورم
موقو = بخور
چاکامان = صبر کن
شیکرا = ساکت شو
بوگوش پوسواو = دلتنگت هستم
ای گه بویه او ؟ = این چیه ؟
بوراگو = چی گفتی ؟
اجا اجا هایتی = موفق باشی
پلی پلی = زود باش ، عجله کن
پلی پلیو = لطفا عجله کنید
کاجا = بریم
کاه = برو
کاجیما = نرو
کوجی مالااو = مراقب باش
یاکسوک = قول بده
آنیجو = نکن
یه = بله
وی ره = چرا
تانگ آس میدا = از دیدنتون خوشوقتم
انجا = بشین
چاگیا = عزیزم ، عسلم
یوبو = اصطلاح عسلم معنی میده که زن و شوهرهای کره ای برای صدا کردن همدیگه استفاده میکنن .
وی گره = مشکل چیه ؟
آجوما = به زنان مسن اطلاق میشه .
آجاشی = به مردان مسن اطلاق میشه .
آگاشی = اصطلاح بانوی من که برای زنان و دختران خانواده های قدیمی به کار میره .
آرااو = می دونم.