آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی

ابتدای راه یادگیری زبان ایتالیایی با هیجان زیادی برای شما آغاز می شود. این را می توانید از همه زبان آموزانی که کلاس های ما را برای آموزش زبان ایتالیایی از پایه Italian for beginners تجربه را با کتاب های Espresso می کنند بپرسید. ما در ابتدای یادگیری زبان زیبای ایتالیایی برای شما مواردی را مطرح می کنیم که نیاز های ضروری شما را تشکیل می دهند. آموزشگاه زبان گات برای آموزش زبان ایتالیایی از متدهای جامع آموزشی استفاده می کنند. این متد ها کامل و در راستای رسیدن زبان آموزان به اهدافشان طراحی شده است.

پرسیدن سوالات ساده به ایتالیایی
معمولا مکالمات با سوال آغاز می شوند. مثلا هوا خوب است؟ دعوت من را برای ناهار قبول می کنید؟ از آنجا که سوالات قسمت اصلی هستند پس باید نحوه فرم دادن آنها و ساخت جملات سوالی را از همان ابتدا به خوبی یاد بگیرید.
ساخت جملات ساده به زبان ایتالیایی
هر چند اینکه شما روان ایتالیایی صحبت کنید و Fluency خود را بالا ببرید کار سختی است اما اینکه بتوانید منظور خود را برسانید بسیار آسان تر است. ساختن جملات ساده زبان ایتالیایی هم کار راحتی است. ساختار اصلی جملات همانند انگلیسی است Subject + Verb + object . مثلا به مثال زیر توجه کنید:
Tina Parla italiano یعنی : تینا ایتالیایی صحبت می کند.

 

درس اول 

اعداد به زبان ایتالیایی

uno – 1 اونُ

due – 2 دواِ

tre – 3 ترِ

quatro – 4 کوئََترُ

cinque – 5 چینکواِ

sei – 6 سِای

sette – 7 سِتِّ

otto – 8 اُتُّ

nove – 9 نُوِ

dieci – 10 دیئِچی

undici – 11 اوندیچی

dodici – 12 دُدیچی

tredici – 13 ترِدیچی

quatrrodici – 14 کوئَتُردیچی

quindici – 15 کوایندیچی

sedici – 16 سِدیچی

diciasette – 17 دیچَسِتِّ

diciotto – 18 دیچُتُّ

dicianove – 19 دیچَنُوِ

venti – 20 وِنتی

ventuno – 21 وِنتونُ

ventidue – 22 وِنتُ دواِ

ventitre – 23 وِنتیترِ

ventiquatro – 24 وِنتی کوئَترُ

venticinque – 25 وِنتی چیتکواَ

ventisei – 26 وِنتی سِای

ventisette – 27 وِنتی سِتِّ

ventotto – 28 وِنتُتُّ

ventinove – 29 وِنتی نُوِ

trenta – 30 ترِنتَ

trentuno – 31 ترِنتونُ

trentadue – 32 ترِنتَ دواِ

trentatre – 33 ترِنتَ ترِ …

trentotto – 38 ترِنتُتُّ

trentanove – 39 ترِنتَنُوِ

quaranta – 40 کوئَرَنتَ

quarantuno – 41 کوئَرَنتونُ

quarantadue – 42 کوئَرَنتَدواِ

quarantatre – 43 کوئَرَنتَترِ

quarantotto – 48 کوئَرَنتُتُّ

quarantanove – 49 کوئَرَنتَنُوِ

cinquanta – 50 چینکوئَنتَ

cinquantuno – 51 چینکوئَنتونُ

cinquntadue – 52 چینکونتَدواِ

cinquantotto – 58 چینکوئَنتُتُّ

cinquantanove – 59 چینکوءَنتَنُوِ

sessanta – 60 سِسَّنتَ

sessantuno – 61 سِسَّنتونُ

sessantadue – 62 سِسَّنتَدواِ

sessantotto – 68 سِسَّنتُتُّ

sessantanove – 69 سِسَّنتَنُوِ

settanta – 70 سِتَّنتَ

settantuno – 71 سِتَّنتونُ

settantadue – 72 سِتَّنتَدواِ

settantotto – 78 سِتَّنتُتُّ

settantanove – 79 سِتَّنتَنُوِ

ottanta – 80 اُتَّنتَ

ottantuno – 81 اُتَّنتونُ

ottantadue – 82 اُتَّنتَدواِ

ottantotto – 88 اُتَّنتُتُّ

ottantanove – 89 اُتَّنتَنُوِ

novanta – 90 نُوَنتَ

novantuno – 91 نُوَنتونُ

novantadue – 92 نُوَنتَدواِ

novantatre – 93 نُوَتَتراِ novantadue – 94 نُوَنتَدواِ

novantotto – 98 نُوَنتُتُّ

novantanove – 99 نُوَنتَنُوِ

cento – 100 چِنتُ

centuno – 101 چِنتونُ

cento novantanove – 199 چِنتُ نُوَنتَنُوِ

duecento – 200 دواِچِنتُ

duecento cinquantuno – 251 دواِچِنتُ چینکوئِنتونُ

trecento – 300 ترِچِنتُ

trecento uno – 301 ترِچِنتُ اونُ

quatrocento – 400 کوئِترُچِنتُ

mille – 1000 میلِّ

mille cinquecento sessantotto – 1568 میلِّ چینکواِ چنتُ سِسَّنتُتُّ …

duemilla – 2000 دواِمیلَّ …

tremilla – 3000 ترِمیلَّ …

millione – 1,000,000 میلّیئُنِ …

duemillioni – 2,000,000 دواِ میلّیئُنی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی )

خیابان آیت الله کاشانی

021-44154950
021-44154940
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه دو ( آموزشگاه زبان در جنت آباد )

خیابان جنت آباد جنوبی نبش باهنر

021-44892653
021-44892657
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه سه ( آموزشگاه زبان در پونک )

میدان پونک رو به رو درب شرقی بوستان ساختمان پونک

021-46013615
021-46013099
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در جردن )

خیابان جردن بالاتر از اسفندیار بین تور و تندیس پلاک 151 واحد9

021-26290528
021-26290519
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه پنچ ( آموزشگاه زبان در ولیعصر )

ضلع جنوب شرقی میدان ولیعصر ابتدای کوچه شقایق جنب پاساژ ایرانیان پلاک 46 طبقه دوم

021-88931877
021-88931975
شماره تلگرام : 09030527949

آموزشگاه زبان گات

شعبه ششم ( آموزشگاه زبان در رسالت )

ضلع جنوب غربی میدان رسالت, ابتدای خیابان شهید مدنی ,کوچه اسلام پناه, نبش یوسفی پلاک 5 طبقه 1 واحد 1


021-77453075
021-77808688
شماره تلگرام : 09030527949
طراحی شده توسط تیم IT آموزشگاه گات

ثبت نام