آرشیو مطالب

استارت کلاس های مرکز زبان گات

آموزش  

شعبه 1 (شعبه آیت الله کاشانی)           شعبه 2 (جنت آباد)       شعبه 3 (پونک)       شعبه 4 (جردن)       شعبه 5 (ولیعصر)       شعبه 6 (رسالت)         شعبه 7 (گرگان)  


ادامه مطلب

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات  

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید. استارت شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی)      استارت شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم آذر

راه های یادگیری زبان انگلیسی  

شعبه پونک کلاس روز ساعت تاریخ انگلیسی E2 شنبه دوشنبه 18:00-19:30 12/9/97 ترکی A1.1 یکشنبه سه شنبه 18:00-19:30 13/9/97 آلمانی A1.1 یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00 13/9/97 فرانسه A1.1 یکشنبه سه شنبه 16:30-18:00 11/9/97 اسپانیایی A1.3 چهارشنبه ها 18:00-21:00 14/9/97   شعبه جردن کلاس روز ساعت تاریخ آلمانیA1.1 شنبه دوشنبه 19:30-21:00 10/9/97 انگلیسیPHONIX3 شنبه دوشنبه 18:00-19:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته اول آذر

آمادگی آزمون آیلتس  

( شعبه پونک ) زبان روز ساعت تاریخ آلمانیvip A1.1 روزهای زوج 18:00-21:00 3/9/97 آلمانیvip A1.2 روزهای زوج 18:00-21:00 5/9/97 آلمانیvip A2.1 روزهای فرد 18:00-21:00 6/9/97 کره ای A1.3 پنجشنبه ها 14:00-17:00 8/9/97   (شعبه جردن) زبان روز ساعت تاریخ ترکیvip A1.1 روزهای زوج 12:00-15:00 4/9/97 سوئدیA1.2 پنجشنبه ها 9:00-12:00 8/9/97 سوئدیA1.1 جمعه ها 12:00-15:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته چهارم آبان ماه

آرشیو  

شروع کلاس های هفته چهارم آبان ماه شعبه سه ( پونک )           زبان           روز         ساعت         تاریخ            سوئدی              A1.2      شنبه دو شنبه      13:30-15:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته سوم مهرماه 97

آرشیو  

گات 1 (شعبه آیت اله کاشانی) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی E1 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B2 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B1 21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14   گات2 (شعبه جنت آباد) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی TUI2 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم مهر97

آرشیو  

  گات1(آیت اله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  Phonics 1  شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07 انگلیسی PI1   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی E4   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی CHPI1    یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08 گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته اول مهر

آموزشگاه زبان دانمارکی  

گات 1 (آیت اله کاشانی)   زبان سطح ساعت روز start آلمانی (vip) A1-1 17-20 روزهای فرد  97/7/1 فرانسه T A1-1 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/7/2 آلمانی A1-2 19:30- 18 یکشنبه – سه شنبه 97/7/1 فرانسه A1-1 12 – 9 چهارشنبه ها 97/7/4 فرانسه KIDS A1-7 13 – 10 پنجشنبه ها 97/7/5 کره […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته آخر شهریور

کلاس آیلتس در جنت آباد  

 (کاشانی تقاطع باکری) زبان سطح روز ساعت start ترکی A1-1 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/06/25 انگلیسی F&F SB شنبه – دوشنبه  19:30 – 18 97/06/26    (پونک) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B4 یکشنبه سه شنبه  17 – 15:30 97/06/25 فرانسه A1-1 جمعه ها 12 – 9 97/06/30    (رسالت) زبان […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

آرشیو  

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97  گات 1 (کاشانی)  START ساعت روز سطح زبان 97/6/10 9 – 12 روزهای زوج VIP E انگلیسی 97/6/10 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی 97/6/11 16:30 – 18 یکشنبه–سه شنبه F&F 3A انگلیسی 97/6/14 15 – 18 چهارشنبه ها B2-2 فرانسه 97/6/14 18 – 21 چهارشنبه […]


ادامه مطلب