کاوه یگانه افشار

name last name level day time teacher name
کاوهیگانه افشارGA1-1 یکشنبه-سه شنبه 7:30/9:00 اقای بندی
29Class Activity
8.5Midterm Exam
19.5Final Exam
37Oral
94Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *