نگار طالبی

namelast name leveldaytimeteacher name
نگارطالبیGA1-1 even 18:00-21:00 خانم دادوئی
28Class Activity
7.5Midterm Exam
15Final Exam
37Oral
87.5Total
namelast name leveldaytimeteacher name
نگارطالبیGA1-2 even 18:00-21:00 آقای عیوضیان
27Class Activity
6Midterm Exam
13Final Exam
36Oral
82Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *