منصوره دیده خانی

name last name level day time teacher name
منصورهدیده خانیGA1_1 شنبه_دوشنبه 18:00_19:30 آقای ثریا
26Class Activity
8Midterm Exam
0Final Exam
35Oral
69Total

 

Fieldset

 

Verification


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *