خلاصه نویسی در نوشتن متن زبان انگلیسی

خلاصه نویسی بخش مهمی از یادگیری زبان است چرا که اگر شما مفهوم چیزی را کاملا متوجه شده باشید، می توانید خلاصه ای از آن بنویسید. اطلاعات کافی و مفید آن بخش را می نویسید و باعث می شود که در ذهنتان باقی بماند. خلاصه نویسی به این صورت است که شما مطلبی را می خوانید و قسمت های مهم آن را می نویسید.

خواندن کامل مطلب

رعایت کردن حروف بزرگ در متن انگلیسی

در نوشتار زبان انگلیسی، نکاتی وجود دارند که رعایت کردن آن ها واجب است. یکی از این قوانین نوشتن حروف بزرگ در زبان انگلیسی می باشد که در مواقعی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه با این شرایط و قوانین بیشتر آشنا می شویم.

خواندن کامل مطلب