شماره حسابها

زبان آموزان محترم توجه داشته باشند که هرگونه واریزی فقط باید به شماره حساب و یا شماره کارت شعبه مربوطه خود و صاحب حساب مشخص شده درجدول،انجام شود و واریزی ها به نام های اشخاص دیگر به هیچ وجه قابل قبول نبوده و موسسه زبان گات در تمامی شعبات هیچ گونه مسئولیتی عهده دار نخواهد بود.

 

گات 1شعبه کاشانی (دفتر مرکزی)
شماره حساب 118-824-721415-1
شماره کارت 8297 0960 8510 5057
شماره شباIR970690011882400721415001
نام صاحب حساب :آقای احمد جعفر صالحی
                                     
گات 2شعبه جنت آباد
شماره حساب 118-824-721415-1
شماره کارت 8297 0960 8510 5057
شماره شباIR970690011882400721415001
نام صاحب حساب :آقای احمد جعفر صالحی

گات 3شعبه پونک
شماره حساب 118-824-721415-1
شماره کارت 8297 0960 8510 5057
شماره شباIR970690011882400721415001
نام صاحب حساب :آقای احمد جعفر صالحی
                                     
گات 4 شعبه جردن
شماره حساب 118-824-721415-1
شماره کارت 8297 0960 8510 5057
شماره شباIR970690011882400721415001
نام صاحب حساب :آقای احمد جعفر صالحی

گات 7شعبه گرگان(استان گلستان)
شماره حساب 47000921136607
شماره کارت 6498 1970 0612 6221
شماره شباIR580540209047000921136607
نام صاحب حساب :خانم مهلا چنگیزی
                                     
گات 6شعبه رسالت
شماره حساب 103-830-1009461-1
شماره کارت 4397 1503 8510 5057
شماره شباIR580690010301001009461001
نام صاحب حساب :خانم سمیه رضایی

 

 

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *