شرایط فروشگاه کتاب

هزینه ارسال برای استان ها جداگانه حساب خواهد شد و به صورت تلفنی هماهنگ میشود در صورت ناراضی بودن هزینه پرداختی کامل عودت میگردد

شرایط فسخ قرارداد ثبت نام کلاس

– شهریه دریافتی تا 42 ساعت بعد از ثبت نام با کسر 51 % از مبلغ کل شهریه قابل استرداد می باشد و پس از آن شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی شود حتی اگر زبان آموز در کلاس حاضر نشود.

(در صورت شروع کلاس، شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد حتی اگر کمتر از 42 ساعت اززمان ثبت نام گذشته باشد.)

توجه:

تعهدات زبان آموز:

1- کنسل کردن کلاس از جانب زبان آموز یک جلسه درس محسوب می شود و شهریه جلسه مذکور حساب می گردد.

2- تغییر ساعت، روز، محل کلاس و زبان آموزشی امکان پذیر نمی باشد.

3 – امضا کردن فرم Attendance register در هر جلسه توسط زبان آموز

4 – چنانچه زبان آموزان بیش از یک نفر باشند، در صورت غیبت یکی از افراد (یا بیش از یک نفر) کلاس کنسل نخواهد شد.

تعهدات موسسه:

1) انتخاب ااستاد مناسب و با تجربه و انتخاب موارد آموزشی مناسب با سطح زبان آموزان

2) عدم تعطیلی کلاسها در روزها و ساعات توافق شده (کنسل کردن کلاس فقط با اطلاع قبلی میسر می باشد.)

3) برگزاری مرتب ومنظم دوره طبق تعداد جلسات ثبت نام شده

مقررات:

1) رعایتشئوناتاسلامیدرمحیطموسسهالزامیست.

2) عدم استعمال دخانیات در محیط موسسه

3) جهت حفظ چارچوب کلاس و حفظ تمرکز استاد، حضور رآس ساعت مقرر در کلاس ها الزامیست.

4) عدم استفاده از تلفن همراه و هرگونه وسیله ارتباطی که باعث کاهش تمرکز می شود در هنگام حضور در کلاسها

الزامیست.

5) موسسه هیچگونه مسیولیت و تعهدی در قبال مفقود شدن، سرقت اشیا ، موبایل، تبلت و سایر وسایل داخل کیف زبان

آموز را ندارد و وی شخصا موظف به نگهداری و مراقبت از وسایل شخصی خود می باشد. شرایط اختصاصی: