اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش

? اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش خطاب به مدیران کل استان ها:

مسئولیت استمرار یادگیری و آموزش دانش آموزان در روزهای تعطیل بعهده معلم و مدیر مربوطه است، و باید با استفاده از امکانات ارتباطی موجود، برنامه های تلویزیونی و آموزش مجازی، روند آموزش را مدیریت و راهبری کنند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.