آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه گات

آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه گات

دوره های مختلف آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه گات با بکار گیری متد های جدید و همچنین برای تمامی رده های سنی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه گات توسط اساتید مجرب و تحصیل کرده صورت می گیرد.

آموزش مبتدی زبان فرانسه

این مقاله توسط گروه پشتیبانی آموزشگاه زبان گات گرد آوری شده تا زبان آموزان مبتدی با برخی از کلمات زبان فرانسه ، معانی و تلفظ آنها آشنا شوند.

 

هزینه کلاس های زبان فرانسه گات

قیمت کلاس های آموزشی آموزشگاه زبان گات متغییر می باشد و در این خصوص نمی توان قیمت ثابتی را برای دوره های آموزشی این مجموعه اعلام کر شما می توانید برای کسب اطلاعات در خصوص آخرین تغییرات قیمت ها به وب سایت آموزشگاه زبان گات بخش ثبت نام آنلاین مراجعه نمایید و از آخرین هزینه ی کلاس ها مطلع شوید

 

عبارت فرانسوی تلفظ فارسی
 Bonjour bohn-zhoor سلام / روز خوش
 Je m’appelle … zhuh mah-pehl اسم من … است.
 Comment vous appelezvous? kohn-mahn voo zah-play voo اسم شما چیست؟
 Parlez lentement . par-lay lehn-ta-mohn لطفا آهسته تر صحبت کنید.
 Je ne comprends pas . zhuh nuh kohn-prahn pah من نمی فهمم.
 Merci mehr-see ممنون
 De rien . dah ree-ehn خواهش می کنم. (در جواب تشکر)
 Excusez-moi . ehk-kew-zay mwah ببخشید
 Je t’aime . zhuh-tehm دوستت دارم.
 Je veux être avec toi . zheh-vehr-eht-trah-ah-vehk-twah می خواهم با تو باشم.
 Comment allez-vous? kom-mohn tah-lay voo حال شما چطور است؟

فارسی به فرانسوی

زبان فرانسه ترجمه
la femme زن
la fille فرزند دختر
le fils فرزند پسر
la soeur خواهر
le frère برادر
le jumeau ,  la jumelle برادر دوقلو، خواهر دوقلو

 

la maman مامان
le mari شوهر
la mère مادر
la tante عمه / خاله
la nièce دختر خواهر / دختر برادر
( l’oncle  m.) عمو / دایی
les parents والدین
le père پدر
le cousin ,  la cousine پسر عمو/عمه/دایی/خاله ، دختر عمو/عمه/دایی/خاله
le demi-frère برادر ناتنی
la demi-soeur خواهر ناتنی
le beau-frère برادر زن / برادر شوهر / برادر ناتنی

 

la belle-mère

 

مادر زن / مادر شوهر / نامادری

 

le beau-fils داماده (شوهر دختر) / پسر خوانده
le beau-frère عروس (زن پسر) / دختر خوانده
le beau-père پدر زن / پدر شوهر / نا پدری
 la belle-soeur خواهر زن / خواهر شوهر / خواهر ناتنی

 

در این بخش از مقاله برخی از لغات فارسی به زبان فرانسه ترجمه شده اند.

6  six [sees]
7  sept [set]
8  huit [weet]
9  neuf [nurf]
10  dix [dees]
11  onze [onz]
12  douze [dooz]
13  treize [trez]
14  quatorze [katorz]
15  quinze [kanz]
16  seize [sez]
17  dix-sept [dee-set]
18  dix-huit [dees-weet]
19  dix-neuf [dees-n

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *