آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی از جمله زبان های رایج و پر طرفدار می باشد و متقاظیان بسیاری دارد. همچنین یادگیری زبان انگلیسی از راه های مختلف امکان پذیر است . بسیاری از افراد زبان انگلیسی را با خواندن مقاله های جدید و مطالعه منابع آموزشی، آموزشگاه زبان ها به صورت خود آموز یاد می گیرند. یکی از بهترین راه های نتیجه بخش شرکت در دوره های آموزشی زبان انگلیسی است. شما می توانید با شرکت در دوره های آموزشی آموزشگاه زبان گات هرچه سریعتر و در حداقل زمان ممکن به نتیجه ی مطلوب برسید. 

در این مقاله یکسری از جملات روزمره زبان انگلیسی آورده شده است. جملاتی که در طول روز بسیار بکار برده می شود. لطفا با ماهمراه باشید

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی :

What’s the weather like in Tabriz?

 

آب و هوای تبریز چه چوریه؟

 

The apartment was in a dangerous neighborhood.

 

آپارتمان در منطقه ناامنی از شهر واقع شده بود.

 

One should try not to tell a lie.

 

آدم باید سعی کند دروغ نگوید

 

The elevator is out of order. We have to take the stairs

 

آسانسور خراب است. باید از پله¬ها برویم

 

The clouds are lifting.

 

آسمان دارد صاف می¬شود (ابرها دارند کنار می¬روند)

 

Can you cook?

 

آشپزی بلدی؟
Air pollution in Tehran is serious.

 

آلودگی هوای تهران جدیه

 

Where did you put it?

 

آنرا کجا گذاشتی؟

 

They are on vacation.

 

آنها به تعطیلات رفته¬اند

 

They were here on business.

 

آنها برای کار اینجا بودند .

 

The answering machine is on.

 

تلفن¬شان روی پیغام¬گیر است

 

Well, leave a message

 

خب براشون پیغام بذار

 

They worked well, fast, hard and carefully.

 

آنها به خوبی، با سرعت، سخت کوشانه و به دقت کار می کردند

 

They will come back home very soon.

 

آنها خیلی زود به خانه برخواهند برگشت.

 

They’ll close the shops on Saturday آنها روز شنبه مغازه ها را خواهند بست
They may come here next week آنها ممکن است هفته¬ی آینده به اینجا بیایند
Oh, I see. Just between us. See you.

 

آهان فهمیدم، بین خودمون باشه، بعدا می بینمت

 

Weren’t they here on vacation last year?

 

آیا آنها پارسال برای تعطیلات به اینجا نیامده بودند؟

 

Are they your parents?

 

آیا آنها پدر، مادر تو هستند؟

 

Yes I took this picture of them in Mashhad.

 

آره، این عکس را در مشهد از آنها گرفتم

 

Can you come to my friend’s house tonight?

 

آیا امشب می توانی به منزل دوست من بیایی؟

 

Did he answer all the questions?

 

آیا او به همه سئوالات پاسخ داد؟

 

Do you know him? … No, I don’t think so.

 

آیا او را میشناسی؟ …. نه گمان نمی کنم

 

Should I pay here?

 

آیا باید همین جا بپردازم؟

 

Is it far? No. it’s only two minutes’ walk.

 

آیا خیلی دور است؟ نه فقط دو دقیقه پیاده راه است

 

Do you like to set goals for yourself in future?

 

آیا دوست داری برای خودت در آینده هدف مشخص کنی؟

 

Weren’t you at the mosque last night?

 

آیا شماها دیشب در مسجد نبودید؟

 

Was Ali standing near the window?

 

آیا علی نزدیک پنجره ایستاده بود؟

 

Do you have the key of the main door?

 

آیا کلید درب اصلی را دارید؟

 

Do you have main door key?

 

آیا کلید درب اصلی را دارید؟

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *